Kázání 11. 6. 2023

18. června 2023

Kázání k slibu staršovstva

Skutky 6, 1-7 a Matouš 5, 14-16

Pardubice 11. 6. 2023

14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

 

Celý článek

Finanční příspěvky