tbyk4YsUVt~MYi67 – kurátor, seniorát, ekumena

o8AkQmS6hTPk6~k6jYmKD9enVvbjcL – místokurátorka, starší generace

tbEsR_4UHDnvY~kk-omMFYqT – finanční komise

tbEy9-5nVV~jeP4sHinjeO40k.x – strategická komise

rkvC-YsVVuQxRYsUVt~250el6hIjeN4sI – nedělní škola, děti

s8qs9-5nVvajcKr_9.mMHYqT – střední generace

u8mMGYYxW7a-d79j%-uo49 – domovy pro seniory, Horní Jelení

C8yo4d~fVvajcKz797P%QSt6jWmKf9 – sborové nemovitosti a prostory

k8IsUYsUVt~35_4uK7N_QmV6hU – nájemní smlouvy

AhzjeN4sI7PaQkR6JT8y2dh – IT specialista, administrátor webových stránek

lonjEKL797P%QStgc7P~QkR – zapisovatelka

tbEy9-5nVV~R8Z7%-ovxR – hospodářská komise

t8EDZ.4UHDBmR.87

Finanční příspěvky