NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
Neděle v 9:00, kostel
Jsou hlavním setkáním křesťanů. Bohoslužby slavírne v evangelickérn kostele každou neděli a také o svátcích jako jsou Velikonoce, Vánoce nebo Nový rok. Bohoslužby vede farář nebo farářka, některé části mají na starosti laici (nefaráři). Při bohoslužbách nasloucháme kázání, připojujeme se k rnodlitbám, společné prosíme za naději po celý svět, po všechny trpící a po celé stvoření, společné zpíváme písně. Ty jsou doprovázeny na varhany nebo kytarovou skupinou. O svátcích slavíme večeři Páně, kdy přijímáme chléb a víno. 
 
Po bohoslužbách se obvykle koná setkání u kávy a čaje. Minimálně kafe máme určitě jedno z nejlepších mezi sbory :)
 
NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A RODINNÉ BOHOSLUŽBY
Děti se nedělních bohoslužeb účastní pouze v první části. Poté odchází s lektorem do tzv. nedělní školy, kde si vypráví příběh z bible a hrají hry. Každou první neděli v měsíci se konají Rodinné bohoslužby, které jsou uzpůsobeny tak, aby kázání rozumély hlavně děti. 
 
KONFI NEBOLI KONFIRMAČNÍ PŘÍPRAVA
Pátek v 16:00 - 17:00, fara
Konfirmace je slavnost, kdy se dospívající člověk veřejně přizná O svému křtu, vyzná, že je křesťan. Bere tak za svůj duchovní život zodpovědnost. Samozřejmé i nadále potřebuje své rodiče, prarodiče, kmotry, faráře a přátele, aby jej na jeho duchovní cestě doprovázeli. Při setkáních, která vede farářka, se pokoušíme hledat odpovědi na otázky: Jak vznikla Bible? Jaký je Bůh? Proč je zlo? Co je to svoboda? Proč je tolik církví? 

RÉVA - BIBLICKÁ HODINA PRO DĚTI
Pátek v 15:00 - 16:00, fara
Je setkáním dětí školního věku (od 6 do 12 let). Vyprávíme si zde příběhy z bible a zamýšlíme se nad tím, v čem jsou tyto příběhy dnes živé, aktuální, v čem nám jsou biblické postavy podobné. V druhé části hrajeme hry, tvoříme, sdílíme se. 

TŘICÁTNICI
Každou neděli po bohoslužbách, lx měsíčně pátek večer, fara
Třicátníci jsou lidé ve věkovém rozmezí 25 — 46 let. Cílem je především sarnotné setkání přátel a vzájernné sdílení, nedílnou součástí jsou i biblické programy. Vzhledern k vytíženosti všech se terrnín domlouvá vždy společně podle reálných možností. Zpravidla jsou schůzky jednou měsíčně. 

BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek v 18:00, fara
Na biblického hodině nejprve farář/ka nabídne výklad daného biblického oddílu, vysvětlí nesrozumitelná místa, dobový kontext, ve kterérn text vznikl a jaký rněl tenkrát význam pro posluchače. Potom máme možnost společně diskutovat, pokoušíme se text aktualizovat do našeho života, do současnosti. 

ODPOLEDNÍ BIBLICKÁ HODINA
Čtvrté úterý v měsíci ve 14:00, fara
Pro ty, kteří neradi chodí na biblická setkání večer, nabízíme odpolední biblickou hodinu. 

STARŠÍ GENERACE
Druhé úterý v měsíci ve 14:00, fara
Starší členové sboru se schází ke společnému sdílení. Zvou si zajímavé hosty, kteří zde mají přednášku nebo promítají fotky z cest. Po programu účastníci povídají u kávy a čaje. 
 
EKUMENICKÁ SNÍDANĚ
První středu v měsíci v 8:00, na faře dle domluvy
Kazatelky a kazatelé místních církví se scházejí ke společné snídani, rozhovorům a modlitbám. Společně připravují různá ekumenická setkání a akce.

KŘTY, SVATBY, POHŘBY, ROZHOVORY...
V našem společenství křtíme děti i dospělé, oddávárne, vykonáváme smuteční rozloučení. Jsme zde i pro ty, kteří se ocitli v náročné situaci a potřebují podporu. Nabízíme rnožnost pastoračního rozhovoru. 

 
aktuální přehled aktivit si můžete stáhnout jako plakátek ZDE

Finanční příspěvky