Jsme společenství lidí spojených jednou životní orientací – důvěrou v pravého Pána světa, jak jsme jej poznali v Ježíši Kristu.

Zveme vás do našeho společenství. Jsme otevření všem. I vám...

Hledáte životní směr, chcete být pokřtěnioddáni nebo hledáte duchovní rozloučení se svým blízkým?

Kontaktujte naší paní farářku na 0fns2e nebo tel. +420 737 681 009

Finanční příspěvky