Jsme společenství lidí spojených jednou životní orientací – důvěrou v pravého Pána světa, jak jsme jej poznali v Ježíši Kristu.

Zveme vás do našeho společenství. Jsme otevření všem. I vám...

Hledáte životní směr, chcete být pokřtěnioddáni nebo hledáte duchovní rozloučení se svým blízkým?

Kontaktujte naší paní farářku na 0fns2e nebo tel. +420 737 681 009

Stejně tak nabízíme i soukromé setkávání ke společným přímluvným modlitbám.
Pokud jste se ocitli v obtížné situaci a máte zájem
o společné modlitby, rádi se budeme modlit s Vámi. Zachování mlčenlivostije samozřejmostí.

Kontaktujte nás na telefonu:
Pavel Kalvach      +420 721 088 367
Miluše Kačerová  +420 733 133 873

Finanční příspěvky