Ohlášky 9. 10. 2022

9. října 2022

Čtení:

Gn 18, 20-33

Text:

Mt 15, 21-28

Písně:

109,1, 704, 313, 316, 751, 412

Kazatel

M.Horáková

Děkujeme s. vikářce Magdaléně Horákové za vedení dnešních bohoslužeb. Děkujeme také všem, kdo se na přípravě dnešních bohoslužeb podíleli.

V 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

  • v úterý ve 14 hodin setkání starší generace na faře
  • ve středu v 18 hodin řádná schůze staršovstva
  • ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině; a v 18 hodin biblická hodina, ke které se opět budete moci připojit i online.
  • v pátek v 15 hodin se sejdou děti k Révě a v 16 hodin ke konfirmační přípravě

Příští neděli, 16. října, budeme slavit bohoslužby Díkčinění za úrodu, bude vysluhována Večeře Páně. Jako každý rok vykonáme v tento den potravinovou sbírku pro potřebné. Tentokrát podpoříme azylový dům pro matky s dětmi v Pardubicích. Bližší informace jsou na nástěnce.

Na neděli Díkčinění odpoledne od 14: 30 se pak kostele uskuteční 17. ročník Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Všichni jste zváni, pozvánku najdete na nástěnce. Prosíme, kdo byste mohli na tuto akci přispět pečivem, pomazánkou nebo pomocí, přihlaste se u sborové asistentky Lydie Nečasové, nebo sester Hany Benešové a Hany Capouškové. Děkujeme.

V sobotu 22. října v 10 hodin se na naší faře koná seminář historické společnosti Veritas na téma Marty - evangelické ženské dobrovolnické spolky.

Dnes odpoledne bude ve Sloupnici slavnostně uveden do služby bratr farář Daniel Matouš. Všichni jsme zváni, plakátek je na nástěnce.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na službu přípravy kávy po bohoslužbách, děkujeme.

Po skončení bohoslužeb se zde v kostele uskuteční zkouška zpěvu. A ostatní jste zváni na kávu a čaj na faru.

 

Finanční příspěvky