Ohlášky 8. 5. 2022

8. května 2022
Čtení: J,15,1-8
Text: Ž,66,1-12
Písně: 555, 79, 570, 281, 416
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Skupina z našeho sboru je na společném pobytu v Horním Bradle.

Dnes v 11 hodin jsou bohoslužby v Horním Jelení

Příští týden se konají následující setkání:

-v úterý ve 14 hodin setkání starší generace a v 18 hodin biblická hodin v Horním Jelení

-ve středu v 18 hodin se koná pravidelná schůze staršovstva, tentokrát je místo konání Horní Jelení

-ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina

– v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava

Dnes v 15 hodin se ve sboru v Lozicích uskuteční slavnostní bohoslužby, při kterých bude uvedena do služby ve sboru farářka Michaela Najbrtová.

Po bohoslužbách jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

Finanční pomoc