Ohlášky 6. 8. 2022

8. srpna 2022

Čtení:

Dt 24, 14-15. 17-20

Text:

Mt 20, 1-16

Písně:

247,1, 246, 318, 581, 291

Kazatel:

Martin Kocanda

Děkujeme bratrovi Kocandovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka je se skupinou dětí a dospělých z našeho sboru na táboře v Horních Dubénkách, vrací se 9.srpna. V případě pohřbu zastupuje s. farářku Hanu Ducho sestra farářka Anna Lavická. Sborová asistentka má do 14. srpna dovolenou. Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v domově seniorů u Kostelíčka. Příští neděli bude při bohoslužbách pokřtěn Alfréd Beneš. Po skončení bohoslužeb jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

 

 

 

Finanční pomoc