Ohlášky 6. 11. 2022

6. listopadu 2022

Čtení: 

Židům 11, 1-2, 8-12

Text:

Genesis 21, 1-13

Písně:

244,1, 83, 302, 334, 328, 422

Kazatel:

Magdalena Horáková

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Dnešní sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar, své příspěvky můžete posílat i na sborový účet. Děkujeme.

Učitelé nedělní školy připravili na dnešní odpoledne tzv. dušičkový výlet pro děti i dospělé. Začneme společným obědem a v 11,50 pojedeme vlakem do Slatiňan. Odtud je připravena trasa k bývalému evangelickému hřbitovu v Kunčí. Kdo byste se výletu chtěl zúčastnit, hlaste se u s. farářky.

V sobotu 5. listopadu se v Chrudimi konalo 4. zasedání 48. konventu. Za náš sbor byli účastníky Hana Ducho a Eva Vančová, Miriam Kalhousová jako seniorátní účetní, Milan Chyba jako seniorátní kurátor a vikářka Magdalena Horáková.

Vedle procedurálních záležitostí byla předmětem jednání tato témata:

  • Zamýšlená reforma seniorátů. Proběhla obsáhlá diskuse, konvent nakonec těsnou většinou vyjádřil svoji podporu koncepci předloženou ústředím naší církve. Téma však ještě není uzavřeno, probíhá další diskuse na všech úrovních.
  • Podpora sloučení sborů Chrudim a Heřmanův Městec
  • Přičleněni sboru v Letohradě z Královéhradeckého do Chrudimského seniorátu
  • Podpora sloučení sborů Opatovice a Vilémov
  • Diskuse nad způsobem rozpisu celocírkevních a seniorátních repartic. Hledá se model, který by lépe vyhovoval všem sborům.
  • Projednání a schválení hospodaření seniorátu

V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

  • V úterý ve 14 hodin v rámci setkání starší generace sestry z pardubické ekumeny připomenou program Světového dne modliteb, který pro tento rok připravily ženy z Velké Británie. Sbírka bude věnována na fond „Zdravotní klauni“ pro děti v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory. Všichni jste zváni.
  • Ve středu v 18 hodin se koná řádná schůze staršovstva
  • ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina
  • v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin konfirmační příprava

V neděli 13. listopadu v 10,30 se na faře uskuteční beseda s paní farářkou Kateřinou Roskovcovou na téma: S dětmi u Večeře Páně?. – Je to otázka. Mají děti své místo u večeře Páně? A smějí přijímat chléb a víno? Nebo musí čekat až do dospělosti? - Rádi bychom téma vysluhování dětem důkladně otevřeli a diskutovali v našem sboru. Přijďte v hojném počtu.

Dále jsme příští neděli zváni do Chrudimi na besedu ohledně navrhované reformy seniorátů. Beseda začíná v 16 hodin a hostem bude b. farář Jan Plecháček, který je jedním z členů komise pro tuto reformu.

Dnes 14 hodin bude mít bratr farář Chaloupka ve sboru v Brandýse přednášku na téma Večeře páně.

Ve věku 90 let zemřela sestra farářka Eva Melmuková, Sestru Melmukovou jsme v Pardubicích mohli potkávat na seminářích historické společnosti Veritas. Parte visí na nástěnce. Myslíme na zarmoucenou rodinu.

Vzadu v kostele je možné objednat nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů a modliteben naší církve, cena je 99kč.

Na faře si můžete zakoupit vlčí mák a tím podpořit sbírku ke Dni válečných veteránů.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

Besídka, Vánoční slavnosti – Hana Ducho

 

 

 

 

 

 

Finanční příspěvky