Ohlášky 4. 9. 2022

4. září 2022

Čtení:

Lk 24, 13-36

Text:

Lk 24, 13-36

Písně:

146, Sv.319, 12, 423, 422

Kazatel

Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. V pátek jsme se zde v kostele rozloučili se s. Zdenkou Hejlovou. Myslíme na zarmoucenou rodinu a vyprošujeme jim potěšení od Pána Boha. Po skončení bohoslužeb nemusíte nikam spěchat. Od 10 hodin budeme zde v kostele promítat fotografie ze sborového letního tábora. Poté se přesuneme na faru ke kávě  a čaji a ve 12 hodin budeme společně obědvat. Připraven je pravý ukrajinský boršč od paní Světlany. Je ho dost i pro ty, kdo se předem k obědu nenahlásili. Příspěvek za boršč je dobrovolný. Děkujeme všem, kdo dnešní setkání připravili. Sbírka z dnešní neděle je určena na školy Evangelické akademie. Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Na sobotu 17. září jsme zváni k setkání všech generací ve Džbánově. Program i informace o přihlášení je na nástěnce. Neváhejte se přihlásit. Od září bydlí v zadní kanceláři v Hronovické ulici studentka z Ukrajiny Elizabeth. Přestěhovala se z podkrovního pokoje na faře, který se bude rekonstruovat pro vikářku. Jde o řešení pouze dočasné, Elizabeth se pravděpodobně za 2 měsíce vrátí na Ukrajinu nebo si najde nové bydlení. Děkujeme všem, kdo pomohli místnost pro Elizabeth připravit. A děkujeme, že jste v prostorách Hronovické ohleduplní.

 

 

 

Finanční pomoc