Ohlášky 4. 12. 2022

5. prosince 2022

Čtení: 

Lukáš 1, 5-17

Text:

Lukáš 1, 57-66

Písně:

456,1, 435, 577, 300, 679, 693

Kazatel:

Hana Ducho

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

 V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

Starší generace se sejde v úterý od 14.00 hodin. Po tomto setkání bude následovat Zkouška starší generace na vystoupení o vánoční slavnosti. Těšíme se na ty, kdo přislíbili účast i na další nové účastníky.

     -  ve středu v 18 hodin řádná schůze staršovstva

  • ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online. Biblické hodiny v adventu budou probíhat jako besedy s hosty.  Pozvánku najdete na nástěnkách. Tento čtvrtek si popovídáme s řeckokatolickým knězem původem z Ukrajiny, s Marianem Kurylo. Všichni jste zváni.
  • v pátek se koná v 15 hodin Réva a v 16 hodin konfirmační příprava

Pozvánky na adventní a vánoční akce ve sborech seniorátu najdete na nástěnce.

V letošním roce již po šestnácté organizujeme akci Vánoční balíčky pro potřebné, ve spolupráci s ostatními církvemi a sbory z Pardubic a okolí. Letos je potřeba shromáždit celkem 215 balíčků. Na náš sbor připadá připravit 55 balíčků pro dospělé a 17 pro děti.

Prosíme, napište se vzadu v kostele, na skle místnosti pro děti, kolik balíčků budete moci donést.  Děkujeme. Pokud nemáte možnost balíčky připravit a chcete přispět finančně, obraťte se na sborovou asistentku nebo koordinátorku této služby Hanu Capouškovou.

V adventním a vánočním čase se všichni nemohou dostat do shromáždění na bohoslužby a ke slavení večeře Páně. Nabízíme možnost slavení Večeře Páně v domácím prostředí. Pokud víte o někom, kdo by měl o tuto službu zájem, kontaktujte s. farářku nebo sborovou asistentku.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji. Prosíme děti, aby zůstaly na zkoušku vánočního vystoupení.

 

 

 

 

 

Finanční příspěvky