Ohlášky 31. 7. 2022

31. července 2022

Čtení:

Mt 4, 1-11

Text:

Gn 32, 23-33

Písně:

247,1, 754, 342, 38, 314

Kazatel:

Michael Erdinger

Děkujeme bratrovi faráři Michaeli Erdingerovi z Třebechovic za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka dnes slouží ve sboru v Třebechovicích. Dnes začíná sborový tábor v Horních Dubénkách, přejeme všem účastníkům hezké zážitky! V případě pohřbu zastupuje s. farářku Hanu Ducho sestra farářka Anna Lavická. Sborová asistentka má od 1. do 14. srpna dovolenou. Ve čtvrtek v 15,30 se konají bohoslužby v domově seniorů na Dubině. Příští neděli povede bohoslužby bratr Martin Kocanda. Po skončení bohoslužeb jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

 

 

 

Finanční pomoc