Ohlášky 30. 10. 2022

30. října 2022

Čtení: 

Marek 4, 13-20

 

Text:

Rút 3, 1-14

 

Písně:

109,1, 48, 188, 687, 128, 426

 

Kazatel:

Miloš Ferjenčík

 

Děkujeme bratrovi Miloši Ferjenčíkovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

  • ve středu v 9, 30 setkání maminek s dětmi
  • ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online
  • v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin konfirmační příprava

Dnes odpoledne se koná sboru v Bučině na Seniorátní setkání nad Biblí, pozvánku najdete na nástěnce.

Sbírka z příští neděle bude určena na Jubilejní toleranční dar, své příspěvky můžete posílat i na sborový účet, děkujeme.

Příští neděli Vás všechny zveme na dušičkový výlet nejen nedělní školy. Po bohoslužbách pro rodiče i děti bude na faře připraven společný oběd a poté pojedeme vlakem do Slatiňan. Naším cílem bude bývalý evangelický hřbitov v Kunčí. Přihlašujte se, prosím, u sborové asistentky do úterý 1. listopadu, nebo se napište vzadu na papír, abychom věděli, kolik řízečků je třeba zajistit. 

Rovněž příští neděli ve 14 hodin přednese bratr farář Chaloupka ve sboru v Brandýse přednášku na téma Večeře páně.

Setkání starší generace bude – jako obvykle – v úterý 8.listopadu od 14 hodin na faře. V rámci tohoto setkání sestry z pardubické ekumeny připomenou program Světového dne modliteb, který pro tento rok připravily ženy z Velké Británie. Sbírka bude věnována na fond „Zdravotní klauni“ pro děti v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory. Jste všichni zváni, nejen starší generace.

Ve dnech 21.-22. října jsme uskutečnili výjezdní zasedání staršovstva. Ubytováni jsme byli v penzionu U Palečků ve Skutči. Nejdůležitější projednávaná témata byla tato:

  • Diskuse nad návrhem celocírkevní reformy seniorátů
  • Příprava nových webových stránek našeho sboru
  • Příprava instalace fotovoltaiky a způsoby jejího využití
  • Změna dodavatelů energií
  • Finance na příští rok
  • Rekonstrukce Hronovické a využití našich budov

Vzadu v kostele je možné objednat nástěnný kalendář s fotografiemi modliteben naší církve, cena je 99kč.

Na faře si můžete zakoupit vlčí mák a tím podpořit sbírku ke Dni válečných veteránů.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

 

 

 

 

Finanční příspěvky