Ohlášky 28. 8. 2022

28. srpna 2022

Čtení:

Mt 15, 21-28

Text:

Lk 18, 9-14

Písně:

275,1, 192, 589, 698, 147

Kazatel

Ladislav Beneš

Děkujeme bratrovi Ladislavu Benešovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Skupina sester a bratří z našeho sboru se účastní pobytu seniorů v Chotěboři, přejeme jim hezký týden. Ve čtvrtek v 15,30 se konají bohoslužby v Domově pro  seniory na Dubině a v 18 hodin zkouška zpěvu. Příští neděli zahájíme školní rok bohoslužbami pro děti i dospělé. V sobotu 27.8 ve věku nedožitých 90let zemřela sestra Zdenka Hejlová. Myslíme na zarmoucenou rodinu. Na sobotu 17. září jsme zváni k setkání ve Džbánově. Program i informace o přihlášení je na nástěnce. Od září bude bydlet v zadní kanceláři v Hronovické ulici studentka z Ukrajiny Elizabeth. Přestěhuje se z podkrovního pokoje na faře, který se bude rekonstruovat pro vikářku. Jde o řešení pouze dočasné, Elizabeth se rozhodne, zda se vrátí na Ukrajinu, nebo si najde lepší bydlení. Po skončení bohoslužeb jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

 

 

Finanční pomoc