Ohlášky 27. 11. 2022

27. listopadu 2022

Čtení:   

Matouš 3, 1-12 

Text: 

Izaiáš 11, 1-10 

Písně: 

244,1, 188, 779, 264, 761, 759, 435, 147 

Kazatel: 

Magdaléna Horáková 

  

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. V 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení. 

 V příštím týdnu se uskuteční následující setkání: 

  • ve středu v 9,30 setkání rodičů s dětmi 
  • ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online. Biblické hodiny v adventu budou probíhat jako besedy s hosty. Letos se můžete těšit na pokračování cyklu Poklady pardubického sboru, tedy na rozhovory s těmi, kteří v tomto sboru žijí nejdéle. Dále se můžete těšit na rozhovor s řeckokatolickým knězem původem z Ukrajiny, Mariana Kurylo. Pozvánku najdete na nástěnkách. Následující čtvrtek si o službě ve sboru a církvi popovídáme se s. Olgou Kabelovou. Všichni jste zváni 
  • v pátek se koná v 15 hodin Réva a v 16 hodin konfirmační příprava 

Od pátku 2. prosince do neděle 4. se v České Třebové uskuteční tradiční vánočková mládež. Plakátek je na nástěnce. 

V sobotu 3. prosince v 17 hodin jsme zváni na koncert agentury Na nic do našeho kostela a v neděli 4. pak do kostela v Lozicích, kde v 15 hodin vystoupí Michala Sablíková a Martin Matyska 

Vzadu v kostele je připravena pozvánka na advent a Vánoce. Prosíme dobrovolníky, kteří dopisy roznáší, aby si vyzvedli svou zásilku. Většina z Vás dostala tuto pozvánku již mailem. 

V letošním roce již po šestnácté organizujeme akci Vánoční balíčky pro potřebné, ve spolupráci s ostatními církvemi a sbory z Pardubic a okolí. Letos je potřeba shromáždit celkem 215 balíčků. Na náš sbor připadá připravit 55 balíčků pro dospělé a 17 pro děti.  

Prosíme, napište se vzadu v kostele, na skle místnosti pro děti, kolik balíčků budete moci donést.  Děkujeme. Pokud nemáte možnost balíčky připravit a chcete přispět finančně, obraťte se na sborovou asistentku nebo koordinátorku této služby Hanu Capouškovou.  

V adventním a vánočním čase se všichni nemohou dostat do shromáždění na bohoslužby a ke slavení večeře Páně. Nabízíme možnost slavení Večeře Páně v domácím prostředí. Pokud víte o někom, kdo by měl o tuto službu zájem, kontaktujte s. farářku nebo sborovou asistentku.  

U sborové asistentky si můžete zakoupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář na příští rok, jeden výtisk stojí 169 korun 

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji. 

  

  

 

 

Finanční příspěvky