Ohlášky 26. 6. 2022

27. června 2022

Čtení:

Lukáš 14, 16-24 

Text:

Jonáš 3, 1-10 

Písně:

288-1, 640, 315, 757, 716 

Kazatel:

Hana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.  

Od 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. 

Příští týden již začínají prázdniny, konají se tedy jenom ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka  

Příští neděli povede bohoslužby bratr farář Jan Lavický z Kláštera nad Dědinou. Vyměňnují se s naší sestrou farářkou.  

Dnes odpoledne ve 14 hodin se ve sboru v Opatovicích uskuteční slavnostní otevření opraveného kostela.  

Po skončení bohoslužeb jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. 

Finanční pomoc