Ohlášky 25. 9. 2022

25. září 2022

Čtení:

Gen 1, 26-31

Text:

Gen 2, 4-9

Písně:

146,1, 81, 172, 751, 768

Kazatel

Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. V 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

V příštím týdnu se konají následující setkání:

  • ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině; a v 18 hodin biblická hodina, ke které se opět budete moci připojit i online.
  • v pátek v 15 hodin se sejdou děti k Révě. Kdo byste chtěl své děti na Révu přihlásit, kontaktujte s. farářku.
  • v pátek v 16 hodin bude konfirmační příprava

Zítra, v pondělí v 18,30, jsme zváni do Institutu Paměti národa na besedu s řeckokatolickým knězem Marianem Kurylem na téma Ukrajina a válka očima rodáka.

Dnes odpoledne se ve sboru v Chocni koná sborové odpoledne při příležitosti 160. výročí založení choceňského sboru. K této události jsme všichni zváni. Pozvánka je na nástěnce.

O víkendu 1. a 2. října slaví ve sboru ve Vysokém Mýtě 100. výročí založení. Program slavnostních setkání je na nástěnce.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na službu přípravy kávy po bohoslužbách, děkujeme.

Po skončení bohoslužeb se zde v kostele uskuteční zkouška zpěvu. A všichni jste zváni na kávu a čaj na faru.

Finanční příspěvky