Ohlášky 24. 7. 2022

26. července 2022

Čtení:

Lukáš 11, 1-13

Text:

Ozeáš 1

Písně:

247,1, 98, 325, Svítá 157, 411

Kazatel:

Jan Kučera

Děkujeme Janu Kučerovi z Prahy za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka tento týden vede rodinnou rekreaci v Bělči nad Orlicí, v případě potřeby ji zastupuje bratr farář František Plecháček z Bukovky. Ve čtvrtek v 15hodin se konají bohoslužby v domově seniorů u Kostelíčka. Příští neděli povede bohoslužby bratr farář Michael Erdinger. Po skončení bohoslužeb jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

 

 

Finanční pomoc