Ohlášky 24. 4. 2022

24. dubna 2022
Čtení: Marek 9, 14-29
Text: Marek 9, 24
Písně: 546, 625, 131, 703, 426
Kazatel: Jan Balcar

Děkujeme bratru Janu Balcarovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. B. Balcar je výpomocným kazatelem z Prahy Strašnic. Naše sestra farářka Hana Ducho vede spolu s Michalem Brandou víkendový seminář pro Výpomocné kazatele (Theofil).

Ve 11 hodin se uskuteční bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Příští týden se konají následující setkání:

-v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina

-ve čtvrtek v 15,30 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina s bratrem farářem Doležalem, ke které se můžete připojit i online

– v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin i konfirmační příprava

Ukrajinská komunita v Pardubicích pořádá příští neděli v 17 hodin benefiční koncert Duše Ukrajiny v paláci Atrium. Pozvánku najdete na nástěnce. Všichni jsme zváni.

Po bohoslužbách jste zváni na faru na posezení u kávy a čaje.

Finanční příspěvky