Ohlášky 23. 10. 2022

23. října 2022

Čtení: 

Ex 34, 4-7

Text:

Mk 2, 1-12

Písně:

109,1, 115, 303, 328, 406, 416

Kazatel:

M. Horáková

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Srdečně děkujeme všem, kteří se minulou neděli jakýmkoliv způsobem zapojili do Setkání pěveckých sborů - ať zpěvem, hrou na hudební nástroj, přípravou pečiva či pomazánky, nebo obětavou pomocí. Máme radost, že se akce vydařila a že se účastníkům v Pardubicích líbilo.

Taktéž děkujeme za příspěvky do potravinové sbírky pro azylový dům pro ženy.

V příštím týdnu budou podzimní prázdniny, sestra farářka i vikářka mají dovolenou. Uskuteční se tedy pouze

  • V úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina a
  • ve čtvrtek v 15,3o bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

V neděli 30. 10. jsme zváni do sboru v Bučině na Seniorátní setkání nad Biblí, pozvánku najdete na nástěnce.

V neděli 6.listopadu plánujeme dušičkový výlet nejen nedělní školy. Po bohoslužbách bude na faře připraven společný oběd a poté pojedeme vlakem do Slatiňan. Naším cílem bude bývalý evangelický hřbitov v Kunčí. Přihlašujte se, prosím, u sborové asistentky, nebo se napište vzadu na papír, abychom věděli, kolik řízečků je třeba objednat.  

Vzadu v kostele je možné objednat nástěnný kalendář s fotografiemi modliteben naší církve, cena je 99kč.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na službu přípravy kávy po bohoslužbách, děkujeme.

Doplnění ohlášek Hana Ducho, Milan Chyba, Hana Capoušková

  • poděkování Hospodářské komisi a dalším za rekonstrukci mansardy
  • poděkování Haně Benešové za organizaci seniorátního setkání pěveckých sborů
  • přání na cestu pro b. Jiřího Doležala

 

 

 

 

Finanční příspěvky