Ohlášky 21. 8. 2022

21. srpna 2022

Čtení:

Mt 11, 25-30

Text:

Abakuk 3, 17-19

Písně:

702,1, 702, 640, 632, 416

Kazatel

Petr Šilar

Děkujeme bratrovi Petrovi Šilarovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka má příští týden dovolenou, v případě pohřbu ji zastupuje bratr farář Ehming z Dvakačovic. Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v domově seniorů u Kostelíčka. Příští neděli povede bohoslužby bratr farář Ladislav Beneš. Po skončení bohoslužeb jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

Finanční pomoc