Ohlášky 20. 11. 2022

20. listopadu 2022

Čtení: 

Marek 13, 24-37

Text:

Římanům 8, 26

Písně:

244, 120, 628, 612, 609, 81,3

Kazatel:

Daniel Ženatý

Děkujeme bratru faráři Danieli Ženatému za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Prosíme zpěváky, aby se po skončení bohoslužeb zdrželi zde v kostele ke krátké zkoušce.

 V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

  • ve čtvrtek v 15, 30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online
  • v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin konfirmační příprava

Příští neděle je již 1. adventní a při bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně

Dnes odpoledne se koná 5. hradišťský dobrotrh, program je na nástěnce.

Od čtvrtka 24. listopadu do soboty 26. listopadu se na faře a v kostele uskuteční výroční setkání Evangelické liturgické iniciativy COENA (čti céna).

U sborové asistentky si můžete zakoupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář na příští rok, jeden výtisk stojí 169 korun

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

 

 

 

Finanční příspěvky