Ohlášky 2. 10. 2022

2. října 2022

Čtení:

Gen 4, 1-9

Text:

Gen 4, 9

Písně:

109,1, 715, 577, 333, 751, 422

Kazatel

Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

V příštím týdnu se konají následující setkání:

  • ve středu v 9,30 setkání maminek s dětmi na faře
  • ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka; a v 18 hodin biblická hodina, ke které se opět budete moci připojit i online.
  • v pátek v 15 hodin  Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava

V rámci neděle Díkčinění 16. října se v našem sboru uskuteční 17. ročník Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Prosíme, kdo byste mohli na tuto akci přispět pečivem, pomazánkou nebo pomocí, přihlaste se u sborové asistentky, Hany Benešové nebo Hany Capouškové. Děkujeme. Již tradičně se v rámci bohoslužeb Díkčinění uskuteční sbírka potravin a drogerie pro potřebné, tentokrát pro azylový dům pro matky s dětmi. Informace jsou na nástěnce.

Příští neděli, 9. října, bude ve Sloupnici slavnostně uveden do služby bratr farář Daniel Matouš. Všichni jsme zváni.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na službu přípravy kávy po bohoslužbách, děkujeme.

Po skončení bohoslužeb se zde v kostele uskuteční zkouška zpěvu. A všichni jste zváni na kávu a čaj na faru.

Přivítání vikářky Magdalény Horákové

Přání Jarušce Žuň k narozeninám

Finanční příspěvky