Ohlášky 19. 6. 2022

23. června 2022
Čtení: 1.Janova 4, 16-21 
Text: Jonáš 1, 1-2 
Písně: 288-1, 589, 252, 250, 712, 222 -1,5 
Kazatel: Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.  

Příští týden se konají následující setkání: 

-ve čtvrtek v 15,30  bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a od 18 hodin tradiční zakončení akcí školního roku - zahradní slavnost na farní zahradě. Nápoje jsou zajištěny, prosím, přineste si něco dobrého na gril a pro společné stolování. 

Dnes odpoledne v 15 hodin bude uveden do služby faráře sboru v Hradišti b. farář Jan Jun. 

Příští neděli 26.června ve 14 hodin se ve sboru v Opatovicích uskuteční slavnostní otevření opraveného kostela.  

Plakátky na akce jsou vyvěšeny na nástěnkách. 

Po skončení bohoslužeb jsme rodinou Zemenových všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. 

Přivítání Hany Kočí do pardubického sboru - HD 

Poděkování Nadi Bierschenk - HD 

Finanční pomoc