Ohlášky 18. 9. 2022

18. září 2022

Čtení:

Gen 28, 10-19

Text:

Lk 17, 11-19

Písně:

146,1, 124,1-4, 578, 187,1.5.6., 425

Kazatel

Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Ve středu 14. září se konala první poprázdninová schůze staršovstva. V následujícím roce je před námi mnoho důležitých událostí a rozhodnutí. Zabývali jsme se přípravou na opakovanou volbu naší kazatelky na další období. Dále zvolíme nové staršovstvo, započali jsme s přípravou kandidátky. Rovněž jsme rozhodli o podání žádosti na grant k instalaci solárních panelů na naše vybrané objekty. Na celocírkevní úrovni tak reagujeme na očekávané zdražení energií. Pokračuje i příprava rekonstrukce Hronovické.

V příštím týdnu se konají následující setkání:

  • v úterý ve 14 hodin na faře odpolední biblická hodina – výjimečně se přesouvá už na toto úterý. Tématem odpoledních BH jsou Ženy v bibli. Všichni jste zváni
  • ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka; a v 18 hodin biblická hodina, ke které se opět budete moci připojit i online.
  • v pátek v 15 hodin se sejdou děti k Révě. Kdo byste chtěl své děti na Révu přihlásit, kontaktujte s. farářku. Tématem letošní Révy budou Dětští hrdinové v bibli.
  • v pátek v 16 hodin bude konfirmační příprava

Příští víkend se v Ostravě koná Sjezd nejen evangelické mládeže s názvem Ve víru víry. Pozvánka visí na nástěnce.

V neděli 25. 9. se ve sboru v Chocni koná sborové odpoledne při příležitosti 160. výročí založení choceňského sboru. K této události jsme všichni zváni. Pozvánka je na nástěnce.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na službu přípravy kávy po bohoslužbách, děkujeme.

Po skončení bohoslužeb se zde v kostele uskuteční zkouška zpěvu. A všichni jste zváni na kávu a čaj na faru.

 

 

Finanční pomoc