Ohlášky 16. 10. 2022

16. října 2022

Čtení:

Lk 12, 13-21

Text:

2. Kor 9, 6-14

Písně:

109,1, 284, 641, 399, vp 358, 717, 381, 594

Kazatel

Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sbírka z dnešní neděle je určena na sociální a charitativní pomoc, a potravinová  sbírka bude odvezena do azylového domu pro maminky s dětmi v Pardubicích. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Ve středu 12. října se konala pravidelná schůze staršovstva. Na programu jednání byla tato témata:

  • Dokončení přípravy bydlení na faře pro naši vikářku
  • Debata o formě účasti dětí na Večeři Páně
  • Přípravy Vánoční slavnosti
  • Organizace již tradičních vánočních balíčků pro potřebné

Důležitým bodem byla příprava kandidátky do nového staršovstva.  Přijali jsme rozhodnutí, že staršovstvo vytypuje kandidáty, u nichž se projevilo obdaření pro tuto práci a vyžádá si jejich souhlas. V průběhu výročního sborového shromáždění bude ponechána možnost každému účastníku s právem volby navrhnout kandidáta dalšího dle svého uvážení. V tuto chvíli bude ale potřebné, aby navrhovatel měl předem dojednán souhlas navrhovaného s přijetím kandidatury.

Věnovali jsme se i přípravě opakované volby naší kazatelky pro další období.

Hospodářské záležitosti budeme podrobně diskutovat na výjezdním zasedání, které máme naplánováno na příští víkend 21.-23. října ve Skutči.  

Dnes odpoledne v 15:00 hodin se koná v našem kostele Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Srdečně vás všechny zveme! Přijďte svou přítomností podpořit nejen náš "Příležitostný pěvecký sbor".

V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

  • Ve středu v 9,30 rodiče s dětmi na faře
  • ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka; a v 18 hodin biblická hodina, ke které se opět budete moci připojit i online.
  • v pátek v 15 hodin se sejdou děti k Révě a v 16 hodin ke konfirmační přípravě

V sobotu 22. října v 10 hodin se na naší faře koná seminář historické společnosti Veritas na téma Marty - evangelické ženské dobrovolnické spolky.

Vzadu v kostele je možné objednat nástěnný kalendář s fotografiemi modliteben naší církve, cena je 99kč.

Při vycházení z kostela si můžete vzít podzimní pozvánku, kde je přehled programů našeho sboru. Za vytvoření pozvánky děkujeme Ondřeji Srbovi.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na službu přípravy kávy po bohoslužbách, děkujeme.

Po skončení bohoslužeb se zde v kostele uskuteční zkouška zpěvu. A ostatní jste zváni na kávu a čaj na faru.

 

 

Finanční příspěvky