Ohlášky 15. 4. 2022 Velký pátek

15. dubna 2022
Čtení: Mk 14, 17-21
Text: Mk 14, 43-52
Písně: 517,1, 518,1-5, 523, 377, 524
Kazatel: Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb

V neděli, na Boží hod velikonoční, se bohoslužby konají od 9 hodin a bude vysluhována večeře Páně. Při bohoslužbách bude pokřtěna Ema Plchová. Sbírka na neděli velikonoční je tradičně určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, své dary můžete posílat i na sborový účet. Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru.

V neděli ve 14 hodin se uskuteční bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení

V pondělí velikonoční v 9 hodin poslouží při bohoslužbách br. Farář Plecháček z Bukovky. S. farářky Ducho povede bohoslužby v Bukovce.

Své děti můžete přihlašovat na tábor v Horních Dubenkách, bližší informace jsou vzadu na nástěnce.

Po bohoslužbách jste zváni na faru na posezení u kávy a čaje. Dnes je káva tzv. Samoobslužná.

Přejeme všem požehnané Velikonoce

Finanční pomoc