Ohlášky 14. 8. 2022

15. srpna 2022

Čtení:

1.Král. 3, 5-15

Text:

1.Král. 3, 9

Písně:

247, 260, 769, 250, 403, 426

Kazatel

Hana Ducho

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení. Sestra farářka má příští dva týdny dovolenou, v případě pohřbu ji zastupuje bratr farář Ehming z Dvakačovic. Ve čtvrtek v 15,30 se konají bohoslužby v domově seniorů na Dubině. Příští neděli povede bohoslužby výpomocný kazatel bratr Petr Šilar. Po skončení bohoslužeb nás všechny zve rodina Alfréda Beneše na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.

Finanční pomoc