Ohlášky 13. 11. 2022

13. listopadu 2022

Čtení: 

Římanům 14, 7-13

 

Text:

Lukáš 18, 1-8

 

Písně:

244, 68, 632, 188, 402, 411

 

Kazatel:

Hana Ducho

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

V 10,30 se na faře uskuteční beseda s paní farářkou Kateřinou Roskovcovou na téma: S dětmi u Večeře Páně?. – Je to otázka. Mají děti své místo u večeře Páně? Smějí přijímat chléb a víno? Nebo musí čekat až do dospělosti? - Rádi bychom toto téma otevřeli a diskutovali v našem sboru. K besedě jste všichni srdečně zváni. Budeme podávat kávu i čaj.

Minulý týden připravili učitelé nedělní školy výlet do Slatiňan. Děkujeme zejména Martinovi Kavičkovi a Báře Kučerové za přípravu tohoto výletu, účastníkům se moc líbil.

 V příštím týdnu se uskuteční následující setkání:

  • V úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina
  • ve středu v 9,30 setkání rodičů s dětmi
  • ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, biblická hodina se z důvodu státního svátku nekoná
  • v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin konfirmační příprava

Bohoslužby příští neděli povede bratr farář Daniel Ženatý.

Dnes odpoledne jsme zváni do Chrudimi na besedu ohledně navrhované reformy seniorátů. Beseda začíná v 16 hodin a hostem bude b. farář Jan Plecháček, který je jedním z členů komise pro tuto reformu.

V neděli 20. listopadu se v koná 5. hradišťský dobrotrh, program je na nástěnce.

U sborové asistentky si můžete zakoupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář na příští rok, jeden výtisk stojí 169 korun

Vzadu v kostele je možné objednat nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů a modliteben naší církve, cena je 99kč.

U východu z kostela si můžete zakoupit vlčí mák jako a tím podpořit sbírku ke Dni válečných veteránů.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

 

 

Finanční příspěvky