Taneční vystoupení dětí z Révy - Sinnerman

22. května 2022

Třináct dětí, které se pravidelně schází v pátek na Révě nacvičili krátké taneční představení s názvem Sinnerman – Hříšník.

Sinnerman je známý africko americký spirituál, který v roce 1956 nazpívala jazzové zpěvačka, skladatelka, pianistka a bojovnice za lidská práva, Nina Simon. V roce 2016 skladbu upravil španělský zpěvák Ramon Mirabet.
Tato píseň, její rytmus, energie i slova nám byla inspirací pro to, co uvidíte.
 
Cituji krátce z písně:
Ach, hříšníku, kam utíkáš?
Od začátku zatraceného dne
Utíkám ke skále, prosím, ukryj mě,
Ale skála vykřikla, nemůžu tě ukrýt, člověče
Řekla jsem, skálo, co to s tebou je, skálo?
Nevidíš, že tě potřebuji?
Tak utíkám k Pánu, prosím, ukryj mě, Pane...
 
Z textu písně jsme trochu vykročili a vytvořili v něčem nový obsah, evangelium vyjádřené tancem. Příběh je o nás lidech, světě, o všudypřítomné smrti ale také o překvapivé naději, která k nám přichází.
 
Jedním z témat je čas. Máme nebo nemáme čas ve svých rukou? Kam vlastně spěcháme? A kéž bychom žili věčně (snad si všimnete ležaté osmičky).
 
Z našeho spěchání nás občas zastaví Smrt. Noblesní dáma. Ať se nám to líbí nebo ne udává v lecčem rytmus našemu životu. Tančí s námi náš životní tanec a my někdy tančíme okolo ní, ve snaze si ji třeba získat nějak na svou stranu, obměkčit ji.
 
Víme ale, že to není v našich silách. Možná utíkáme životem proto tak zarputile, protože utíkáme před Smrtí.
 
Smrt nás ale taky diriguje a my se necháváme dirigovat. K bojům a válkám, ke zraňování, k devastování přírody nebo k výstavbě dalších věží, chrámů konzumu, monumentů naší pýchy. Pohled na takový svět ale není pěkný, vidíme zmar.
 
Dokáže to někdo zastavit, změnit?
Jeden to dokázal a dokáže. Ten, který se sám se smrtí utkal, podstoupil ji a přemohl. Abychom my mohli žít jinak, nově. Bůh sám v Ježíši.
Ježíš vstupuje do naší rozervanosti, láskyplně se dotýká hříšníků, zastavuje je a podává svou ruku. Ruku, která nediriguje, nezotročuje, netrestá, ale zve k lásce, spolupráci, pestrosti a radosti ze života.
 
V Ježíšově blízkosti smíme být sami sebou a při tom být spolu.
 
Ježíš nám nabízí nový život v rytmu jeho lásky. A dává nám k tomu svého svatého Ducha, který otevírá a povznáší naše srdce a vede nás k sobě navzájem. (Duch svatý je v představení znázorněn poněkud netradičně).
 
A co na to smrt? Smrt již nemá práva!

Finanční příspěvky