beseda o Večeři Páně v neděli 13. 11. v 10:30 na faře

7. listopadu 2022

Milí přátelé,

už delší dobu vedeme ve staršovstvu i s lidmi ve sboru debaty o tom, zda děti mohou přijímat chléb a víno (nealkoholické) u Večeře Páně.
Samy děti se mě často ptají, jak to je, vyjadřují svou touhu po přijímání.
beseda o Večeři Páně v neděli 13. 11. v 10:30 na faře
7. listopadu 2022 - beseda o Večeři Páně v neděli 13. 11. v 10:30 na faře
Rádi bychom se na toto téma podívali více do hloubky, prozkoumali jeho biblické kořeny, vývoj v dějinách církve i současnou praxi.
Proto jsme si dovolili pozvat sestru farářku Katku Roskovcovou z Nymburka, která se tímto tématem aktivně zabývala.
Zveme Vás k besedě s názvem S dětmi u Večeře Páně? – Je to otázka. Otázka živá, na kterou chceme společně hledat odpověď.

Beseda se koná v neděli 13. listopadu po bohoslužbách od 10:30 na faře.

Přijďte v hojném počtu. Budeme rádi za Vaše zkušenosti a podněty, které se s vysluhování dětem pojí.

Těšíme se na vás.

Finanční příspěvky