Pravidelná setkání

Neděle

Bohoslužby, Pardubice, 9.00

1. neděle v měsíci bohoslužby pro děti i dospělé

Nedělní škola, během bohoslužeb

Bohoslužby, Horní Jelení, 2. + 4. neděle v měsíci s farářem, 10.45; další neděle bez faráře, čas dle domluvy

Úterý

Starší generace, 2. úterý v měsíci, 14.00

Biblická hodina, 4. úterý v měsíci, 14.00

Biblická hodina Horní Jelení, druhé úterý v měsíci 17.30

Učitelé nedělní školy, příležitostně, 19.00

Středa

Maminky a děti, 1.  a 3. středa v měsíci, 9,30

Biblická hodina pro děti, 15.15

Staršovstvo, 2. středa v měsíci, 18.00

Čtvrtek

Bohoslužby, Domov pro seniory U Kostelíčka, jedenkrát za 14 dní, 15.00

Bohoslužby, Domov pro seniory Dubina, jedenkrát za 14 dní, čtvrtek 15.30

Bohoslužby, Domov pro seniory Topas, druhý čtvrtek v měsíci, 14.00

Biblická hodin pro dospělé, 18.00

Rukodělný kruh, 1. čtvrtek v měsíci, 19.00

Nepravidelně

Třicátníci a Mládež