Kázání 29. března 2015

dsc_0356Text: J 12,12-19  Kazatel: František Plecháček

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“ Ježíš nalezl (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.04.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 29.3.2015

Čtení: Sf 3,14-17  |  Text: J 12,12-19  |  Písně: 312, 118, 645, 632, Ž91 se sborem, 309  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:   |  Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.03.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 22. března 2015

Doležal 60 let služby (40)Text: Mk 10,35-45  Kazatel: Daniel Ženatý

Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: „Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme.“ Řekl jim: „Co chcete, abych vám učinil?“ Odpověděli mu: „Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.03.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 15. března 2015

bohoslužby 2.12.2012Text: J 12,20-26  Kazatel: František Plecháček

Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.03.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 15.3.2015

Čtení: Iz 43,10-12.18-21  |  Text: J 12,20-26  |  Písně: 309, 86, 672, 426, 326, 658  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2 300,-  |  Účast: 67/5 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.03.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 8. března 2015

městské slavnosti 9.10.2010 044Text: Lk 11,14-23   Kazatel: Daniel Ženatý

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily. Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe. Protože (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.03.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 8.3.2015

Čtení: Ex 17,1-7  |  Text: L 11,14-23  |  Písně: 158; 33; 640; 312; 622; 613  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.193,-  |  Účast: 90/7 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 08.03.2015 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ BŘEZEN 2015

Tento příspěvek napsal/a dne 03.03.2015 v rubrice Kalendář.

Kázání 1. března 2015

dsc_0259Text: Mt 15,21-28   Kazatel: Daniel Ženatý

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.03.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 1.3.2015

Čtení: Žalm 130  |  Text: Mt 15,21-28  |  Písně: 320; 25; 638; 440; 91; 397  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.696,-  |  Účast: 76/13

(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.03.2015 v rubrice Ohlášky.