Ekumenická modlitební shromáždění

Ekumenická modlitební shromáždění leden 2015

Tento příspěvek napsal/a dne 12.01.2015 v rubrice Pozvánky ostatní.

Kázání 4. ledna 2015

DSC_0292Text: J 2,1-11  Kazatelka: Anna Lavická

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 11.01.2015 v rubrice Kázání.

Horní Jelení 11.1.2015, pozvánka

MahattanVe 13.00 budou bohoslužby

Ve 13.50 povídání faráře Daniele Ženatého o jeho studijním pobytu v USA.

Přijďte!

Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2015 v rubrice Pozvánky sbor.

KALENDÁŘ LEDEN 2015

calendar2

Přehled akcí na měsíc leden
  (celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2015 v rubrice Kalendář.

Kázání 1. ledna 2015

20.11.2005 eText: Ř 15,7  kazatel: Daniel Ženatý

Křesťanské církve zvolily biblickým heslem pro rok 2015 slova apoštola Pavla – Ř 15,7: Proto přijímejtejeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.

To slovo, které je vybráno, aby nás provázelo rokem 2015, se trefuje přesně do problému, před nímž stojíme. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. To bude a je aktuální problém roku 2015. Na rovině osobní, společenské, i církevní. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 31. prosince 2014

VÁN. RÁMEČEK 3 .2Text: 1Te 2,9-13  Kazatel: František Plecháček

Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium.Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 28. prosince 2014

DSC_0128Text: L 2,22-35  Kazatel: Jean-Nicolas Fell

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 26.12.2014

DSC_9740Text: Iz 52,3-10   Kazatel: Dalibor Antalík

Aby viděly všecky končiny země spasení Boha našeho.

Je spolehlivě známo, že kdesi hluboko v lidské psychice, ale i v chování člověka a v jeho instiktivních reakcích – zkrátka kdesi hluboko v danostech našeho lidství, je zakódován strach z volného, nijak neomezeného prostoru a ničím neohraničených dálek. Úzkost, kterou nejde moc zvládat – ani rozumem, ani autogenními tréninky. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 25. prosince 2014, Boží hod vánoční

IMG_4278Text: J 1,14  Kazatel: František Plecháček

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plnýmilosti a pravdy. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2014 v rubrice Kázání.

Štědrý den, pět krátkých zamyšlení

DSC_9720Kazatel: Daniel Ženatý

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Iz 9,1 Někdy se lidé láscevysmívají. Že prý je jen pro lidi naivní, co neznají fígle a zkratky, nevědí hlupáčci, jak se vyhnout pravdě a zákonům a mít se dobře. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.12.2014 v rubrice Kázání.