Ohlášky – 8.11.2015

Čtení: Ez 34,1-6.11-16  |  Text: Mt 18,10-14  |  Písně: 150, 167, 442, 422, 621, 486  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2700,-  |  Účast: 92/11 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 08.11.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 1. listopadu 2015

DSC_1016Text: Mt 26,26-29  Kazatel: Daniel Ženatý

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.11.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 1.11.2015

Čtení: Gn 47,28-31  |  Text: Mt 26,26-29 |  Písně: 138; 84; 219; 648; 662; 679  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3065,-  |  Učast: 79/6 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2015 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ LISTOPAD 2015

Tento příspěvek napsal/a dne 29.10.2015 v rubrice Kalendář.

Kázání 25. října 2015

Pravda Páně vítězíText: Ef 6,10-17  Kazatel: Daniel Ženatý

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.10.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 25.10.2015

Čtení: Mt 5,38-48  |  Text: Ef 6,10-17  |  Písně: 130; 8; 681; 383; 649; 67  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:3075  |  Účast:85/15 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.10.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 18. října 2015, konfirmační slavnost

konfirmace 051Text: Mk 10,13-16  Kazatel: František Plecháček

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 18.10.2015

Čtení: Ž 78,1-8  |  Text: Mk 10,13-16  |  Písně: 177, 166, 671, 667, Ž 62-sbor, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 3648,-  |  Učast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 11. října 2015

kazatelna3Text: Ef 4,17-32  Kazatel: František Plecháček

To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.10.2015 v rubrice Kázání.

Pozvánka na výstavu Doteky Jelenské historie

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu konanou v Horním Jelení od 24.10 do 28.10 v budově Městského úřadu na náměstí. Otevřena bude denně 9-11 a 14-17 hodin.

jelen

Tento příspěvek napsal/a dne 13.10.2015 v rubrice Pozvánky ostatní.