Ohlášky – 22.5.2016

Čtení: Iz 6,1-8  |  Text: Ř 11,33-36  |  Písně: 162, 111, 177, 604, 368, 642  |  Kazatel: Jaroslav Fér  |  Sbírka: 2.320,-   |  Účast: 73/12 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 15. května 2016, Svatodušní neděle

IMGP1226Text: J 16,4-15  Kazatel: František Plecháček

„Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 15.5.2016

Čtení: J 16,4b-15  |Text: J 16,13-15  |  Písně: 166, 65, 370, 675, 684, 368  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2. 792,-  |  Účast: 88/10 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.05.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 8. května 2016

IMGP1085Text: Ef 3,14-21  Kazatel: Ladislav Beneš

Proto klekám na kolena před Otcem,  od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 8.5.2016

Čtení: J 14,15-19  |  Text: Ef 3,14-21  |  Písně: 150, 100, 604, 355, 420, 171  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka:2684 Kč  |  Účast:41 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 08.05.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 5. května 2016, Nanebevstoupení Páně

Text: Žd 1,1-4  Kazatel: František Plecháček

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.05.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 1. května 2016

Text: L 24,36-53  Kazatel: František Plecháček

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.05.2016 v rubrice Kázání.

KALENDÁŘ KVĚTEN 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 04.05.2016 v rubrice Kalendář.

Ohlášky – 1.5.2016

Čtení: 1 J 1,1-4  |  Text: L 24,36-53  |  Písně: 350, 604, 459, 275 ze Sv, 610, 334  |  Kazatel: František Plecháček   |  Sbírka: 2244 Kč  |  Účast: 71/12  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.05.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 24. dubna 2016

Text: Ž 66,1-9  Kazatel: Daniel Ženatý

Hlahol Bohu, celá země!

Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.04.2016 v rubrice Kázání.