Ohlášky – 3.1.2016

Čtení: Sírachovec 10,7-14  |  Text: Sk 11,27-30; 12,18-24  |  Písně: 210; 105; 500; 689; 611; 183  |  Kazatel: Dalibor Antalík  |  Sbírka:2. 084,-  |  Účast:66/8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.01.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 1. ledna 2016, Nový rok

kostelText: L 2,21  Kazatel: František Plecháček

Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 31. prosince 2015

P5125482Text: Iz 51,9-16  Kazatel: František Plecháček

Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže! Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě ty jsi neskolila obludu, neproklála draka? Což právě ty jsi nevysušila moře, vody (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 27. prosince 2015

IMG_3992Text: Ga 4,1-7  Kazatel: Jean-Nicolas Fell

Chci říci: Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 25. prosince 2015, 1. svátek vánoční

P3222595Text: L 2,1-11  Kazatel: Daniel Ženatý

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 1.1.2016

Čtení: L 1,26-35  |  Text: L 2,21  |  Písně: 158, 103, 438, 278, 648, 250  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2290,-  |  Účast:58/3 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2016 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 31.12.2015

Čtení: Iz 51,9-16  |  Text: Iz 51,12.16  |  Písně: 177; 62;  672; 157; 198; 452  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1156,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2015 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 27.12.2015

Čtení: 1 S 1,20-28  |  Text: Ga 4,1-7  |  Písně: 269; 71; 182; 289; 654; 487  |  Kazatel: Jean-Nicolas Fell  |  Sbírka:3270,-  |  Účast: 83/6 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 24. prosince 2015, Štědrý den

_IGP8010Texty: Ž 80,2-8; Mi 5,1-4a; Mt 2,1-12   Kazatel: F. Plecháček

Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš,

zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby,

před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases! (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 25.12.2015

Čtení: Tt 3,4-7  |  Text: L 2,1-11  |  Písně: 284, 281, 293, 297, 636, 294  |  Kazatel: Daniel Ženatý, František Plecháček  |  Sbírka: 8351,-  |  Účast: 108/6 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2015 v rubrice Ohlášky.