Ohlášky – 9.10.2016

Čtení: Dt 6,1-9  |  Text: Mt 22,34-40  |  Písně: 118, 549, 639, 379, 621, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1940 Kč  |  Účast: 67/8  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 2. října 2016

Text: Mt 18,23-35  Kazatel: František Plecháček

„S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.10.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 2.10.2016

Čtení: Ž 86,1-7  |  Text: Mt 18,23-35  |  Písně: 161, 103, 681, 384, 649, 378  | 

Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2335 Kč  |  Účast: 68/15  (celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 02.10.2016 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ ŘÍJEN 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 30.09.2016 v rubrice Kalendář.

Ohlášky – 25.9.2016

Čtení: Mk 1,40-45  |  Text: Gn 28,10-19  |  Písně: 166; 111; 675; 550; 679; 397  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka:1947  |  Účast: 57/4 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.09.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 18. září 2016

Text: Dt 6,4-5  Kazatel: Miloš Hübner

„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou“. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.09.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 18.9.2016

Čtení: Ex 19,1-8  |  Text:  |  Písně: 443, 98, 638, 191, 549, 678  |  Kazatel: Miloš Hübner  |  Sbírka: 2445  |  Účast: 56/10 

 

(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.09.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 11. září 2016

Text: Jr 1,4-10  Kazatel: František Plecháček

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.09.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 4. září 2016

Text: Mk 1,16-20; 2,13-17  Kazatel: František Plecháček

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.09.2016 v rubrice Kázání.

KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 06.09.2016 v rubrice Kalendář.