Ohlášky – 10.7.2016

Čtení: Iz 29,17-24 | Text: L 6,12-19 | Písně: 168, 103, 440, 422, 612, 489 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 2 207,- | Účast: 60/5 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.07.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 3. července 2016

Text: L 6,6-11  Kazatel: František Plecháček

V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.07.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 3.7.2016

Čtení: Lv 19,11-18 | Text: L 6,6-11 | Písně: 158, 72, 433, 392, 672, 419 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 1 620,- | Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.07.2016 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ ČERVENEC A SRPEN 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 01.07.2016 v rubrice Kalendář.

Kázání 26. června 2016

Text: L 5,1-11  Kazatel: Ladislav Beneš

Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.06.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 26.6.2016

Čtení: Jób 28,12-14+20-28  |  Text: Lk 5,1-11  |  Písně: 117, 111, 439, 406, 631, 606  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka: 1.793,-  |  Účast: 69/7 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.06.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 19. června 2016

Text: Jr 17,5-8  Kazatel: František Plecháček

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.06.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 19.6.2016

Čtení: Mt 7,24-27    Text: Jr 17,5-8  |  Písně: 163, 25, 673, 209, 649, 425  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:  |  Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 12. června 2016

Text: Iz 6,1-8  Kazatel: František Plecháček

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.06.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 12.6.2016

Čtení: L 5,1-11  |  Text: Iz 6,1-8  |  Písně: 169, 99, 690, 473, 157, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1140 Kč  |  Účast: 35 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.06.2016 v rubrice Ohlášky.