Kázání 14. srpna 2016

Text: Mk 4,35-41  Kazatel: František Plecháček

Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 14.8.2016

Čtení: Ž 65,1-9 | Text: Mk 4,35-41 | Písně: 177, 46, 631, 200, 198, 250 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 1 232,- | Účast: 55/8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 7. srpna 2016

Text: Kaz 11,1-6  Kazatel: Jean-Nicolas Fell

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 7.8.2016

Čtení: M 6, 19-21 | Text: Kazatel 11, 1-6 | Písně: 166 84, 636, 648, 388, 374 1-3 | Kazatel: Jean-Nicolas Fell | Sbírka: 2080 Kč | Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 31. července 2016

Text: Mk 4,26-34  Kazatel: František Plecháček

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 31.7.2016

Čtení: Ž 85,9-14  |  Text: Mk 4,26-34  |  Písně: 157, 67, 443, 426, 662, 579  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast: 60/10  |  Sbírka: 1477,-  |  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.07.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 24. července 2016

Text: Mk 4,21-25  Kazatel: František Plecháček

A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.07.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 24.7.2016

Čtení: 2 P 1,16-21 | Text: Mk 4,21-25 | Písně: 161, 98, 680, 420, 684, 452 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 1 120,- | Účast: 49 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.07.2016 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 17.7.2016

Čtení: Fp 2,1-4 | Text: Mk 6,30-44 | Písně: 163, 166, 439, 635, 425, 487 | Kazatel: Tomáš Vítek | Sbírka: 1 510,- | Účast: 54/5 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.07.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 10. července 2016

Text: L 6,12-19  Kazatel: František Plecháček

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.07.2016 v rubrice Kázání.