Ohlášky – 4.9.2016

Čtení: Mk 1,16-20  |  Text: Mk 2,13-17  |  Písně: 604, 163, 440, 176, 686, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1663 Kč  |  Účast: 53/22 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.09.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 28. srpna 2016

Text: Mk 5,1-20  Kazatel: František Plecháček

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 28.8.2016

Čtení: Mk 5,1-20  |  Text: Mk 5,18-20  |  Písně: 158, 66, 368, 421, 632, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1340,-  |  Účast: 51/8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 21.8.2016

Čtení: Přísloví 8,1-5, 32-36 | Text: L 16,1-8 | Písně: 214, 119, 373, 672, 434, 613 | Kazatel: Dalibor Antalík | Sbírka: 1 877,- | Účast: 54 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 14. srpna 2016

Text: Mk 4,35-41  Kazatel: František Plecháček

Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 14.8.2016

Čtení: Ž 65,1-9 | Text: Mk 4,35-41 | Písně: 177, 46, 631, 200, 198, 250 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 1 232,- | Účast: 55/8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 7. srpna 2016

Text: Kaz 11,1-6  Kazatel: Jean-Nicolas Fell

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 7.8.2016

Čtení: M 6, 19-21 | Text: Kazatel 11, 1-6 | Písně: 166 84, 636, 648, 388, 374 1-3 | Kazatel: Jean-Nicolas Fell | Sbírka: 2080 Kč | Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 31. července 2016

Text: Mk 4,26-34  Kazatel: František Plecháček

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.08.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 31.7.2016

Čtení: Ž 85,9-14  |  Text: Mk 4,26-34  |  Písně: 157, 67, 443, 426, 662, 579  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast: 60/10  |  Sbírka: 1477,-  |  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.07.2016 v rubrice Ohlášky.