Ohlášky – 19.6.2016

Čtení: Mt 7,24-27    Text: Jr 17,5-8  |  Písně: 163, 25, 673, 209, 649, 425  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:  |  Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 12. června 2016

Text: Iz 6,1-8  Kazatel: František Plecháček

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.06.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 12.6.2016

Čtení: L 5,1-11  |  Text: Iz 6,1-8  |  Písně: 169, 99, 690, 473, 157, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1140 Kč  |  Účast: 35 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.06.2016 v rubrice Ohlášky.

JERONÝM PRAŽSKÝ – EVROPAN, VZDĚLANEC, BUŘIČ – přednáška 14.6. od 19hod.

Srdečně zveme na přednášku synodního seniora Daniela Ženatého na téma Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič. Zazpívá i Příležitostný pěvecký sbor pod vedením Hany Benešové.

jeronym

Tento příspěvek napsal/a dne 09.06.2016 v rubrice Pozvánky sbor.

Noc kostelů 10.6.2016

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na každoroční Noc kostelů, v našem kostele bude program od 20:00 hodin.

Noc kostelů 2016 b (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.06.2016 v rubrice Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Kázání 5. června 2016

Text: L 14,15-24  Kazatel: František Plecháček

Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.06.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 5.6.2016

Čtení: Iz 55,1-5  |  Text: L 14,15-24  |  Písně: 171, 67, 223, Sv 14, 694, 510  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1 512  |  Účast: 68/12 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2016 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ ČERVEN 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 01.06.2016 v rubrice Kalendář.

Kázání 29. května 2016

Text: L 16,19-31  Kazatel: František Plecháček

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.05.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 29.5.2016

Čtení: L 16,19-31  |  Text: L 16,27-31  |  Písně: 168, 103, 438, 627, 611, 378  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2 981,-  |  Účast: 66 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.05.2016 v rubrice Ohlášky.