Kázání – 4.1.2009

Text: Gn 47 | Kazatel: Daniel Ženatý
Josef oznámil faraonovi, že jeho otec a bratři a dobytek a vše co mají jsou v Egyptě v zemi Gošenu. Josef dbá na Hospodina a zároveň ví, jak moudře jednat. Informaci předat, jsou tady, je důležité. Nejvíc nepokojů doma . Chybí informace. Mně se nikdy nic neřekne. Proč jsi mi to neřekl, neřekla. Kdybych to věděl tak. I když už o tom spolu mluvili, Josef to moudře uzavře – jsou tu. A faraon to ví a až si někdo bude stěžovat, jako to že se tam nacpali nějací diví lidé – řekne, vím o tom. Včasná informace tvoří bezpečí pro Faraona, Jákoba a jeho rodinu, pro Josefa. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.01.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 4.1.2009

Čtení: L 2,41-25 | Text: G 47 | Písně: 161; 168; 638; 684; 618; 623 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 79/3 | Sbírka: 1.854,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.01.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 01.01.2009, Nový rok

Bible_1Text: 1 Král 18 a 19, příběh Eliáše na hoře Karmel.

Boží prorok Eliáš. Dobrý muž. Věřil Hospodinu a spoléhal na něj. A Král Achab. Někdy zlý, někdy dobrý, trochu zbabělý a trochu slaboch.. Jeho žena Jezábel. Zlá intrikářka. Jednoznačně proti Bohu, vůbec se tím netají.
Tak to bude velmi pravděpodobně bude i v roce 2009. Budou se v něm vyskytovat lidé dobří a spolehliví, Boha poslouchající. Věrní. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 01.01.2009, Nový rok, VP

Čtení: Žalm 8 | Text: 1 Král 18 a 19 | Písně: 161; 89; 443; 379;397; 442; 685 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 72 | Sbírka: 2.960,-

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v DD U Kostelíčka, poslouží bratr Samuel Jindra, kazatel CB. Rovněž dnes odpoledne se konají bohoslužby v Holicích a Horním Jelení. V neděli 4. ledna v 9 hodin budou bohoslužby pro dospělé a děti, vykonáme sbírku na SF našeho sboru. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2009 v rubrice Ohlášky.

Modlitba 16. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí …Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne v rubrice Modlitba na tento týden.