Ohlášky – 28.06.2009

Čtení: Jon 3 | Text: Lk 15, 1-10 | Písně: 138; 19; 209; 694; 678; 195 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 78/5 | Sbírka: 1628,-

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v Horním Jelení, kazatelské stanici holického sboru. Sbor v Holicích administrujeme. Jedná se o sloučení našeho a holického sboru. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.06.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 21.6.2009

Čtení: Iz 55, 1 –11 | Text: Lk 14, 15 – 24 | Písně: 117, 36, 604, 162, 422, 68 | Kazatel: Ladislav Beneš | Účast: 71 | Sbírka: 1.940,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.06.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 21.06.2009

Text: Iz 55, 1-11 | Kazatel: Ladislav Beneš

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! 2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! 3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.06.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 14.6.2009

Text: Ž 92 | Kazatel: Daniel Ženatý

Je to píseň, kterou církev izraelská přijala za svou. Můžeme se k ní přidat. Není to filozofická práce o Bohu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.06.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 14.6.2009

Čtení: L 17,11-18 | Text: Ž 92 | Písně: 549; 84; 602; 192; 383; 700 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 59 | Sbírka: 1.589,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.06.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 7.6.2009

Text: Mt 13,31-34 | Kazatel: Daniel Ženatý

Bůh dává věci do pohybu. Na tomto světě. Něco se děje. To co se děje, ta změna pod Boží taktovkou, tomu říkáme – království Boží. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.06.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 7.6.2009

Čtení: žalm 145,1-13 | Text: Mt 13,31-34 | Písně: 161; 47; 158; 697; 166; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 78 | Sbírka: 2.455,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.06.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 2.8.2009

Čtení: Žalm 119, 1 – 18 | Text: Kazatel 12, 10 – 13 | Písně: 111, 1, 19, 446, 406, 631, 452 | Kazatel: Mirijam Doležalová | Účast: 61/5 | Sbírka: 2.578,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.06.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 31.5.2009

Text: Ga 5,25 – 6,5

Duch svatý. Boží síla. Boží moc. Bůh jej dává. Stále znovu a znovu. Nejčastěji působí skrze člověka. Vede k víře, že v Ježíši Kristu je spasení a nikde jinde.
Vede nás k tomu, že uděláme věci, do kterých se nám nechce. Které ani sami ze sebe nejsme schopni udělat. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 31.5.2009

Čtení: žalm Sk 2,1-13 | Text: Ga 5,25-6,5 | Písně: 161; 100; 660; 379; 610 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 89/7 | Sbírka: 2411,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.05.2009 v rubrice Ohlášky.