Ohlášky – 24.5.2009

Čtení: Ř 12,17 – 21 | Text: Gn 26, 15 – 25 | Písně: 100, 549, 438, 419, 621, 636 | Kazatel: Martin Kocanda | Účast: 67 | Sbírka: 1.390,-,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 17.5.2009

Text: L 8,26-39 | Kazatel: Daniel Ženatý

Je to příběh o tom, jakou moc má člověk, jakou moc má ďábel, a jakou moc má Boží syn – Kristus.
Lidská moc je silná, ďáblova silnější, Kristova nejsilnější (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 17.5.2009

Čtení: Ř 8, 18-26 | Text: L 8, 26-39 | Písně: 549, 81, 640, 355, 384, 67 3 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Slovo na tento měsíc

Padesátý den po velikonocích si křesťané připomínají seslání Ducha svatého. Snadno se to řekne – seslání Ducha svatého – a nesnadno se vyjádří, oč jde.
Je to jako padání rosy na posečenou trávu. Jako potok který přináší vláhu a nikdy nevysychá. Jako vítr, který věje kam chce, anebo vichr který obrátí naruby to co nemá pevné základy. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.05.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 10.5.2009

Text: Mt 7,13-14 | Kazatel: Daniel Ženatý

Ta slova říká Ježíš. Proto jsou pro nás cenná. Říká je muž, o němž jsme uvěřili, že je našim Pánem a Spasitelem, že byl ukřižován a vzkříšen a nyní žije a kraluje na věky věků. On nám říká tato slova – proto prosíme Ducha svatého, aby nám pomohl jim porozumět a vzít je vážně. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 10.5.2009

Čtení: Ž 98 | Text: Mt 7,13-14 | Písně: 138; 96; 602; 434; 610; 702 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 79/1 | Sbírka: 1.653,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 3.5.2009

Text: Mt 13,24-30 | Kazatel: Daniel Ženatý

Království nebeské zřizuje na této zemi Bůh. Už toho království tady kousek je. A zbývající kus přijde, až Ježíš podruhé přijde na tuto zem. Tak tomu věříme. Jak je to s tím Božím královstvím zde na zemi? Co od něho čekat? Je to s ním tak, jako je to v podobenství. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 3.5.2009

Čtení: Ž 66,1-12 | Text: Mt 13,30 – 40 | Písně: 161; 19; 442; 371; 618; 690 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 80/1 | Sbírka: 2.623,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 26.4.2009

Čtení: Ž 23 | Text: J 10,11-16 | Písně: 158; 33; 639; 417; 649; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 83/6 | Sbírka: 1.593,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.04.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 26.4.2009

Text: Jan 10,11 – 16 | Kazatel: Daniel Ženatý

Já jsem dobrý pastýř, oznamuje Ježíš. Můžeme zavřít oči, zkusit uklidnit roztěkanou mysl. A nechat se zahrnout slovy Kristovými. Já jsem dobrý pastýř. To on nám to říká. To není vzkaz napsaný na ledničce nebo na botníku. To není reklama která se nás snaží omámit. To je jasný hlas – já jsem dobrý pastýř. On mluví a my slyšíme. Přímo. Jasně. Já jsem dobrý pastýř. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.04.2009 v rubrice Kázání.