Ohlášky – 4.10.2009

Čtení: Ž 46 | Text: Mt 18,10-14 | Písně: 549; 81; 639; 684; 702; 545 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 85 | Sbírka: 3.149,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.10.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 4.10.2009

Text: Mt 18,10-14 | Kazatel: Daniel Ženatý

nejdříve upozornění, abychom nepohrdali ani jedním maličkým
kdo to je maličký?
Bez moci, bez vlivu, pomalý, slabý, neobratný, kdo si zkazil život, velmi mladý, velmi starý, jiný.
Proč nemáme pohrdat? (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.10.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 27.9.2009

Čtení: Ž 25 | Text: L 7,11-17 | Písně: 549; 92; 642; 404; 637; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka: 1.825,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.09.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 27.9.2009

Text: Lk 7,11-17 | Kazatel: Daniel Ženatý

Ježíš jde do města Naim. Spolu s ním jeho učedníci a velký zástup. Všichni lidé jsou nějak Ježíšem přitahováni. Tuší, poznávají, že se v jeho blízkosti děje něco zvláštního. A na konec se jim to potvrdí a oni překvapeně vyznávají – Bůh navštívil svůj lid. Bůh v těle přišlý chodí po naší zemi. Víří prach cest. Snáší přízeň i nepřízeň počasí. Docela nebožsky, obyčejně jde Bůh stvořitel pěšky od města k městu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.09.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 20.9.2009

Čtení: Dt 6,4-9 | Text: 1 Kr 3,5 a 9 | Písně: 161; 98; 667; 379; 397; 182; 442; 489 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 113/5 | Sbírka: 3.335,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.09.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 20.9.2009

Text: 1 Královská 3, 5-9 | Kazatel: Daniel Ženatý

Dnes myslíme na vás, milí konfirmandi. Jak bude dál vypadat váš život, jak se v něm budete orientovat. Nebudu líčit úskalí tohoto světa, jejich dost. Asi v každé rodině nebo v blízkém okolí máme někoho, kdo rozjel věci v dobré víře že je ubrzdí, a neubrzdil. Nebo jsme je sami rozjeli a teď se těžce zvedáme, přejetí a zavalení, trochu zmrzačení a hledáme kudy kam. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.09.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 13.9.2009

Čtení: Dt 24,14-15,17- | Text: Mt 20,1-16 | Písně: 170; 65; 158; 384; 672; 636 | Kazatel: Martin Kocanda | Účast:| Sbírka: 1.970,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.09.2009 v rubrice Ohlášky.

Slovo na tento měsíc

Jeli jsme úzkou valašskou cestou z Mikulůvky na Bystřičku. Auto bylo třeba otočit. Hledal jsem marně vhodné místo, až jsem dojel k samotě vedle cesty. Využil jsem soukromý vjezd, vjel na něj, zastavil a zařadil zpátečku, abych se otočil. Garáž byla otevřená, paní středního věku ji zametala. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.09.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 6.9.2009

Čtení: Mt 15,10-20 | Text: Ž 3 | Písně: 166; 16; 171; 189; 672; 637 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast:72/6 | Sbírka: 1.793,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.09.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 6.9.2009

Text: Ž 3 | Kazatel: Daniel Ženatý

Král David a jeho píseň. David prožil velkou část svého života v ohrožení. Utíkal před Saulem, později před vlastním synem Absolonem. Z jeho rodu vzejde Mesiáš, a on je přitom stále v ohrožení a úzkostech.
My si někdy myslíme, že k tomu aby to lidé někam dotáhli, potřebují především klid, pohodu, dokonalé zázemí, žádný stres, žádný nároky. Zdá se, že to tak být nemusí. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.09.2009 v rubrice Kázání.