Slavnostní bohoslužby mimořádného jednání 32. synodu ČCE

PB220178Všem sborům, kazatelským stanicím a přátelům.

Milé sestry, milí bratři, dovolte, abychom vás pozvali k účasti při slavnostních bohoslužbách mimořádného jednání 32. synodu Českobratrské církve evangelické, které se budou konat v sobotu 21. listopadu 2009 od 15,30 hod. v Betlémské kapli.

Při těchto bohoslužbách bude poděkováno odstupujícím členům synodní rady a bude přijat slib nově zvolené synodní rady. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.11.2009 v rubrice Pozvánky ostatní.

Ohlášky – 1.11.2009

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Mirjam Doležalová | Účast: 74/2 | Sbírka: 2.031,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 25.10.2009

Čtení: J 15,1-11 | Text: 1. Te 4,1-8 | Písně: 117; 100; 378; 402; 678; 485 | Kazatel: Ladislav Beneš | Účast: 104/6 | Sbírka: 2.317,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.10.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 25.10.2009

Text: 1Tes 4,1-8 | Kazatel: Ladislav Beneš

Milí bratří a sestry,
Sbor v Tesalonice je sbor výborný, mimořádných kvalit. Apoštol Pavel mu dává na počátku svého listu to nejlepší vysvědčení: Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky… 4 Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným (1Tes 1,2nn). Ale to není jen názor apoštola, který tento sbor kdysi založil, nýbrž jim nadšeně i sděluje: o vaší víře v Boha se ví všude… Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.10.2009 v rubrice Kázání.

Díkčinění, sborový den

10V neděli 18. října 2009 jsme měli sborový den.  Pozvali jsme hosta, sestru farářku Hanu Pfannovou z Mělníka. Dopoledne jsme slavili bohoslužby Díkčinění, po společném obědě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.10.2009 v rubrice Jak žijeme.

Ohlášky – 18.10.2009, sborový den

Čtení: | Text:| Písně:| Kazatel: Hana Pfannová| Účast:110/5 | Sbírka: 4.133,-
(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 18.10.2009

Text: 1 Tm 6,6-10 | Kazatel: Hana Pfannová

Sestry a bratři, co se vám honí hlavou, když se ráno probudíte? Jste rádi, že je před vámi nový den? Nebo si spíš říkáte – „no to zas bude něco, už aby byl večer“? Jsou lidé, kteří se budí s bolením břicha a v hlavě jim jak střely od samého rána létají myšlenky na to, co je před nimi. Jiní zas nemohou v noci spát a ráno se budí jako rozlámaní.
A co vám jde hlavou, když usínáte? (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 11.10.2009

Čtení: Ž 5 | Text: Mt 22,29 – 34 | Písně: 168; 95; 170; 690; 700; 446 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 110/4 | Sbírka: 2.739,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 11.10.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 11.10.2009

Text: Mt 22,34-40 | Kazatel: Daniel Ženatý

Je těsně před velikonocemi.
Představitelé církve se znovu pokoušejí Ježíše znemožnit. Tentokrát jej zřejmě chtějí nachytat na tom, že si dost neváží Zákona Mojžíšova a vůbec učení Písma.
Co je největší přikázání? Na čem v životě nejvíc záleží: Kolik řečí, kolik debat, kolik moudrých přednášek, pokusů to říct. Život je přece tak složitý, to nelze říct jednoduše.
Ježíš odpoví stručné. Jeho odpověd cituje základní židovské vyznání. Nelze mu nic vytknout. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 11.10.2009 v rubrice Kázání.

Mladší střední generace

4Běleč, pátek večer 9. října, až sobota večer 10. října 2009.
Bylo nás skoro třicet, k tomu dost malých dětí. Někteří jsme se vůbec neznali, byl to první pokus něco společně dělat. Zpívali jsme, hráli hry, povídali si. Šli jsme na výlet do Krňovic, v sobotu odpoledne nám o poznání sebe sama poutavě povídal psycholog Milan Novotný. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.10.2009 v rubrice Jak žijeme.