Ohlášky – 31.12.2015

Čtení: Iz 51,9-16  |  Text: Iz 51,12.16  |  Písně: 177; 62;  672; 157; 198; 452  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1156,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2015 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 27.12.2015

Čtení: 1 S 1,20-28  |  Text: Ga 4,1-7  |  Písně: 269; 71; 182; 289; 654; 487  |  Kazatel: Jean-Nicolas Fell  |  Sbírka:3270,-  |  Účast: 83/6 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 24. prosince 2015, Štědrý den

_IGP8010Texty: Ž 80,2-8; Mi 5,1-4a; Mt 2,1-12   Kazatel: F. Plecháček

Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš,

zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby,

před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases! (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 25.12.2015

Čtení: Tt 3,4-7  |  Text: L 2,1-11  |  Písně: 284, 281, 293, 297, 636, 294  |  Kazatel: Daniel Ženatý, František Plecháček  |  Sbírka: 8351,-  |  Účast: 108/6 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2015 v rubrice Ohlášky.

Kázání 20. prosince 2015, 4. advent

IMG_3536Text: Iz 9,1.5-6  Kazatel: František Plecháček

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo… Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.12.2015 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 20.12.2015

Čtení: L 2,1-14  |  Text: Iz 9,1.5-6  |  Písně: 262, 274, 281, 656, Sv 365, 299  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:   |  Účast:126/23  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.12.2015 v rubrice Ohlášky.

Pozvánka na koncert Vánoce s Continuem

Srdečně Vás zveme na koncert Vánoce s Continuem v našem kostele 21.12.2015 od 19:00.

Vstupné: dospělí 120,-Kč, děti/studenti/senioři 70,-Kč.

plakat web 2015 vanoce

Tento příspěvek napsal/a dne 15.12.2015 v rubrice Pozvánky ostatní.

Kázání 13. prosince 2015, 3. advent

12_prosinecText: Iz 40,9-11  Kazatel: František Plecháček

Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.12.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 6. prosince 2015, 2. advent

IMGP9082Text: 1 S 3,1-21  Kazatel: František Plecháček

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.12.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 29. 11. 2015; 1. advent

IMG_2463Text: Mt 21,1-9  kazatel: Daniel Ženatý

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.12.2015 v rubrice Kázání.