Kázání 31. prosince 2014

VÁN. RÁMEČEK 3 .2Text: 1Te 2,9-13  Kazatel: František Plecháček

Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium.Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 28. prosince 2014

DSC_0128Text: L 2,22-35  Kazatel: Jean-Nicolas Fell

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 26.12.2014

DSC_9740Text: Iz 52,3-10   Kazatel: Dalibor Antalík

Aby viděly všecky končiny země spasení Boha našeho.

Je spolehlivě známo, že kdesi hluboko v lidské psychice, ale i v chování člověka a v jeho instiktivních reakcích – zkrátka kdesi hluboko v danostech našeho lidství, je zakódován strach z volného, nijak neomezeného prostoru a ničím neohraničených dálek. Úzkost, kterou nejde moc zvládat – ani rozumem, ani autogenními tréninky. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 25. prosince 2014, Boží hod vánoční

IMG_4278Text: J 1,14  Kazatel: František Plecháček

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plnýmilosti a pravdy. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2014 v rubrice Kázání.

Štědrý den, pět krátkých zamyšlení

DSC_9720Kazatel: Daniel Ženatý

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Iz 9,1 Někdy se lidé láscevysmívají. Že prý je jen pro lidi naivní, co neznají fígle a zkratky, nevědí hlupáčci, jak se vyhnout pravdě a zákonům a mít se dobře. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 21. prosince 2014

městské slavnosti 9.10.2010 044Text: J 1,1-5  Kazatel: František Plecháček

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.12.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 14. prosince 2014

adventText: Žalm 33,20-22   Kazatel: Daniel Ženatý

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.12.2014 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 14.12.2014

Čtení: Mt 11,2-10  | Text: Ž 33  |  Písně: 262; 89; 271; 648; 273; 568  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.343,-  |  Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.12.2014 v rubrice Ohlášky.

Kázání 7. prosince 2014

IMG_0217Text: L 21,25-33  Kazatel: Daniel Ženatý

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.12.2014 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 7.12.2014

Čtení: Žalm 1  |  Text: L 21,25-33  |  Písně: 264; 8; 261; 182; 702; 276  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.234,00  |  Účast:95/14 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.12.2014 v rubrice Ohlášky.