Kázání 31.12.2011

Text: Fp 4,6  Kazatel: Jiří Doležal

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte, a předkládejte své žádosti Bohu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2011 v rubrice Kázání.

25. prosince 2011

pokusText: Lukáš 2,1-11  Kazatel : Daniel Ženatý

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.12.2011 v rubrice Kázání.

Štědrý den 2011

pokussTexty: Iz 9,5-6 a další  Kazatel: Daniel Ženatý

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.12.2011 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 26.12.2011

Čtení:  |  Text: |  Písně:  |  Kazatel: Dalibor Antalík  |  Sbírka: 1.010,-  |  Účast: 39/1 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.12.2011 v rubrice Ohlášky.

Modlitba 52. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země … Zvěstujte den po dni jeho spásu a vypravujte mezi národy o jeho slávě. Ž 96 1-3 Náš milý nebeský Otče, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.12.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Ohlášky – 25.12.2011

Čtení: Žalm 98,4-9  |  Text: L 2,1-11  |  Písně: 284; 281; 293; 294; – 282; 284; 288 – 297  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 7.012,-  |  Účast: 144/1, VP 135/1 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2011 v rubrice Ohlášky.

Kázání 18. prosince 2011, vánoční slavnost

DSC_4205Text: Jan 3,16 Kazatel: Daniel Ženatý

Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho nezahynul, ale měl život věčný. Ostrovy štěstí (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.12.2011 v rubrice Kázání.

Modlitba 51. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin vzhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.12.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Ohlášky – 18.12.2011

Čtení: Iz 11,1-5  |  Text: Jan 3,16  |  Písně: 161; 98; 262; 618; 274; 636  |  Kazatel: Daniel Ženatý; vánoční slavnost Pavlína Šíblová  |  Sbírka: 3.847,-  |  Účast: 112/10 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2011 v rubrice Ohlášky.

Pozvánka vánoce 2011

ADVENT POZVANKA

Adventní pozvánka

Tento příspěvek napsal/a dne 17.12.2011 v rubrice Pozvánky sbor, Sborové dopisy.