Shromáždění o Vánocích

20.12.2009 v 9.00 hod. | 4.  adventní neděle, bohoslužby s vánoční slavností

24.12.2009 v 16.00 hod. | Štědrý den, štědrovečerní bohoslužby

25.12.2009 v 9.00 hod. | 1.  svátek vánoční, bohoslužby s večeří Páně

27.12.2009 v 9.00 hod. | Neděle, bohoslužby

31.12.2009 v 16.00 hod. | Poslední den roku, bohoslužby

3.1.2010 v 9.00 hod. | Bohoslužby s večeří Páně

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2009 v rubrice Pozvánky sbor.

Kázání – 27.12.2009

Text: Mt 10,16-22 | Kazatel: Filip Ženatý

PC270158Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. 17 Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, 18 budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 25.12.2009

Text: Mt, 2,1-23 | Kazatel: Daniel Ženatý

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 27.12.2009

 Čtení: Sk 7,54-60 | Text: Mt 10,16-22 | Písně: 138; 16; 192; 367; 314; 636 | Kazatel: Filip Ženatý |Účast: | Sbírka:2.830,/ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2009 v rubrice Ohlášky.

Štědrý večer

Kazatel: Daniel Ženatý

stromek

Iz 35,3-7

Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. 4 Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ 5 Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. 6 Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.12.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 25.12.2009

 Čtení: Mt 2,1-12 | Text: Mt 2,13-23 | Písně: 284; 281; 299; 289; 287; 284; 306 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast:145/2 |  Sbírka:6.991,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2009 v rubrice Ohlášky.

Vánoční slavnost

dsc_0233Vánoční hra byla výborná.  My kdo jsme seděli v lavicích jsme s chutí a rádi zatleskali těm, kdo pro nás hru připravili. Dětem, mládeži. A Táně Kusteinové a Pavlíně Šíblové, které (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.12.2009 v rubrice Jak žijeme.

Kázání – 20.12.2009, vánoční slavnost

dsc_0236Text: Filipským 4,4-5 | Kazatel: Daniel Ženatý

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.12.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 20.12.2009

Čtení: Lk 1,39-45 | Text: Fp 4,4-7 | Písně: 264; 259; 281; 618; 277 | Kazatel: Daniel  Ženatý | Účast: 96/12 | Sbírka: 2.701,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.12.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 13.12.2009

vp a kravataText: 2. Korintským 9,8-9 | Kazatel: Daniel Ženatý

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘
Třetí kázání na svatou večeři Páně. Opakování: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.12.2009 v rubrice Kázání.