Jan Palach 2019

Vážené sestry, vážení bratři,
v následujícím týdnu uplyne 50 let od smrti mladého evangelíka, studenta filosofie Jana Palacha. Chceme si toto významné datum připomenout několika akcemi v rozmezí od 16. do 19. ledna a rádi bychom Vás touto cestou pozvali k účasti a prosíme Vás zároveň o zprostředkování informací dále ve Vašich sborech.
Českobratrská církev evangelická se připojuje účastí na shromáždění pořádaném Ekumenickou radou církví, dále podporou hudebně liturgického pořadu Bohdana Mikoláška „Ticho za Jana Palacha“ a zejména pak *kající bohoslužbou v den výročí smrti J. Palacha (19. ledna od 17.00, Martin ve zdi, Praha)*. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Biblické heslo pro rok 2019

Milé sestry, milí bratři,

přijměte na prahu nového roku pozdravení synodní rady prostřednictvím slov biblického hesla pro tento rok: Hledej pokoje a stíhej jej.

Dopis je zde Biblicke heslo roku 2019 – soubor ve formátu PDF.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Jak žijeme, Kázání, Ohlášky, Sborové dopisy.

Ekumena – Týdny modliteb v Pardubicích 2019

Program najdete zde EKU_19_plakat_A – soubor ve formátu Word.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Ohlášky 6. 1. 2018

Čtení: Mt 2,1-12 Sbírka:
Text: Fp 2,5-12 Účast:
Písně: 98, 306, 689, 614, 613, 279 VP:
Kazatel: Benjamin Roll

Děkujeme bratru Rollovi, studentu Evangelické teologické fakulty, za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2019 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 1. 1. 2019

Čtení: Mk 12,28-34 Sbírka: 4925 Kč
Text: Joz 1,1-9 Účast: 60/5
Písně: 161, 696, 601, 182, 176; VP 397 VP: 54/4
Kazatel: Hana Ducho

 

Dnes v 11 se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2019 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 30. 12. 2018

Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 25. 12. 2018

Čtení: Lk 2,1-14 Sbírka:
Text: Tit 2,11 Účast:
Písně: 294; 293; 654; 297; 281 VP 399; 398; 397 VP:
Kazatel: Hana Ducho
Dnešní sbírka je celocírkevní, určená na podporu bohoslovců a vikariátu Bohoslužby v kazatelské stanici v Horním, Jelení se konají ve 14.30
Na Štěpána se bohoslužby nekonají. K dalším bohoslužbám se sejdeme až v neděli 30. 12. A pak na Nový rok. Ostatní setkání v týdnu se nekonají.
Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 24. 12. 2018

Čtení: Iz 60,1-6,19-20 Sbírka:
Text: Jan 1,1-9,14 Účast:
Písně: 291; 299; 287; 294; 290; 655 VP:
Kazatel: Hana Ducho
Zítra se konají bohoslužby od 9 hodin s vysluhování večeře páně. Odpoledne pak v Horním Jelení od 14:30. Sbírka na Boží hod vánoční je celocírkevní, určená na podporu bohoslovců a vikariátu. Dnešní sbírka je na potřeby sboru.
Přejeme Vám i Vašim blízkým požehnaný Štědrý den, hodně pokoje a radosti.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 23. 12. 2018

Čtení: Matouš 2,1-12 Sbírka:
Text: Matouš 2,10 Účast:
Písně: 261; 264; 650; Svítá 339, 306, 443
Kazatel: Hana Ducho
Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě dnešní Vánoční slavnosti, zejména Pavlíně Junové za její napsání a režii. Děkujeme také Kosteleckým za dodání vánočního stromu, rodině Sobotkově za ozdobení vánočního stromu a Ireně Kabelové za upečení perníčků na vánoční strom, do Domova pro seniory a do nadílky. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.12.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 16. 12. 2018

Čtení: Iz 40; 1-11 Sbírka:
Text: Iz 40; 1, 9 Účast:
Písně: 143,1; 271, 1-4; 271, 5-7; 266, 1-5; 262, 7-8, 294, 4
Kazatel: Jiří Doležal
Děkujeme bratru faráři za jeho službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2018 v rubrice Ohlášky.