Dopis synodní rady

Dopis synodní rady ve formátu PDF.

Pozdrav bratra kurátora

Několik slov pardubickému sboru

Milé sestry a milí bratři,

(celý příspěvek »)

Slovo pro dnešní den

Slovo pro dnešní den

Archív vydaných Slov na každý den najdete zde: https://soundcloud.com/user-41012488/sets/slovo-na-den

Prosím, sledujte stránky naší církve https://www.e-cirkev.cz/ v této době se tam dějí věci.

Novinky v mediální práci ÚCK

Bohoslužby on-line

Na stránkách naší církve https://www.e-cirkev.cz/ najdete nejen online vysílané bohoslužby, ale jejich texty či poslech. Dále pro posilu a povzbuzení přikládáme Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého.

Nekonání bohoslužeb

Milé sestry, milí bratři,  

vláda 12. 3. 2020 vyhlásila stav nouze v České republice a s ním zákaz veškerých shromáždění nad 30 účastníků.

V souvislosti s tím vydala své doporučení také Synodní rada ČCE, aby ve všech sborech naší církve byly po dobu trvání stavu nouze zrušena všechna bohoslužebná shromáždění, včetně výročních sborových shromáždění.

Proto Vám touto cestou dáváme na vědomí, že se v Pardubicích ani Horním Jelení prozatím nebudou konat bohoslužby tuto a příští neděli (tj. 15. 3. a 22. 3.).

(celý příspěvek »)

Modlitba 49. týden 2014

DSC_4717František Plecháček

Bože nových počátků, děkujeme, že ses nám neuzavřel, když jsme se k tobě otočili zády. Děkujeme, že stále pamatuješ na své stvoření. Bože, bohatý v lásce a milosrdenství, děkujeme, že jsi stále na cestě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.12.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 48. týden 2014

IMG_20140922_110159Jiří Doležal

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 47. týden 2014

BK šestidílka_2 1580 (3)Jiří Doležal

Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! … Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 46. týden 2014

DSC_0292Jiří Doležal

Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi vždycky přebýval uprostřed svého lidu a zjevovals mu své milosrdenství. Nám jsi je zjevil v Pánu Ježíši Kristu. Nestačíme vnímat, nestačíme si pamatovat, čím vším (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.