Kázání 20. ledna 2013

Text: Mt 17,1-9  Kazatel: Daniel Ženatý

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.01.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 13. ledna 2013

jezisuv-krestText: Mt 3,13-17  Kazatel: Daniel Ženatý

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.01.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 6. ledna 2013

DSC_5150Text: J 2,1-11 Kazatel: František Plecháček

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2013 v rubrice Kázání.

Kázání, Nový rok 2013

bohoslužby v Hor. Jelení 50.výročí nově otevřené modl. 30.9.2012 019Text: Žd 13,14  Kazatel: Daniel Ženatý

Církve zvolily biblickým heslem pro rok 2013 slova Žd 13,14: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.01.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 31. prosince 2012

bohoslužby (Fr. Plecháček) a učení písní na vánoce na faře 11.11 006Text: J 12,44-50 Kazatel: František Plecháček

Ježíš hlasitě zvolal: „Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 26. prosince 2012

bohoslužby s výroč. sbor. shromážděním 20.3.2011 002Text: Sk 7,54-60  Kazatel: Daniel Ženatý

Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.12.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 25. prosince 2012, První svátek vánoční

bohosluzby a kafe 13.3.2011 010Text: Mt 2,1-12 Kazatel: František Plecháček

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2012 v rubrice Kázání.

Štědrovečerní úvahy

vanocniKazatel: Daniel Ženatý

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 23. prosince 2012, 4. adventní

Text: Mt 1,18-25 Kazatel: František Plecháček

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 16. prosince 2012, 3. adventní

Text: Mt 11,2-6  Kázání: Daniel Ženatý

an Křtitel uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.12.2012 v rubrice Kázání.