Kázání neděle 26. srpna 2012

Text: Iz 29,15-24  Kazatel: Ladislav Beneš

bohoslužby 14.11.2010 018Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“ 16 Je to vaše (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.08.2012 v rubrice Kázání.

Kázání neděle 19. srpna 2012

Text: L 18,9-14  Kazatel: Jiří Doležal

přednáška Dr. J. Doležala , Téma-kázání, u Sv. Jana 16.4.2012 002O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.08.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 12. srpna 2012

Text: L 19,1-10  Kazatelka: Dagmar Hrubantová

dsc_0323Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.08.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 29. července 2012

Text: Mt 5,13-14  Kazatel: Daniel Ženatý

DSC_5651Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.07.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 22. července 2012

bohoslužby a kafe 15.4.2012 003Text: Fp 2,1-4  Kazatel: Daniel Ženatý

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.07.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 24. června 2012

Text: Žalm 106,1-8 Kazatel: Daniel Ženatý

Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.06.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 17. června 2012

Text: Lk 14,15-24  Kazatel: Filip Ženatý

Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 3. června 2012; Dvakačovice

Posaunenchor Dvakačovice 3.6.2012 002Text: L 17,11-19 Kazatel: Daniel Ženatý

Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 11.06.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 27. května 2012 svatodušní

duch-svaty-003-men-men-uprText. Jan 14,26-27  Kazatel: Daniel Ženatý

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2012 v rubrice Kázání.

Kázání 20. května 2012

Zenaty na kazatelneText: Žalm 27,7-14  Kazatel: Daniel Ženatý

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.05.2012 v rubrice Kázání.