Kázání 8. září 2013

web (14)Text: Ex 14,13-14 Kazatel: František Plecháček

Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.09.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 1. září 2013

DSC_4477Text: Gn 28,10-19  Kazatel: Daniel Ženatý

Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.09.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 11. srpna 2013

DSC_4503Text: Ex 2,23-25 Kazatel: František Plecháček

Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál . Jejich volání o pomoc (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.08.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 21. července 2013

DSC_4455Text: Jan 9   Kazatel: Daniel Ženatý

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.07.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 14. července 2013

Doležal 60 let služby (50)Text: Žalm 103,1-2   Kazatel: Jiří Doležal

Žalm Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.07.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 7. července 2013

Instalace H. Schusterové 30.9.2012 102Text: Mk 8,22-26 Kazatel: František Plecháček

Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 08.07.2013 v rubrice Kázání.

Kázání neděle 30. června 2013

IMG_0079Text: Žalm 7   Kazatel: Daniel Ženatý

Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi. Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.06.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 23. června 2013

IMG_0080Text: Jan 8,1-11  Kazatel: Daniel Ženatý

Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.06.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 16. června 2013

bohoslužby (Fr. Plecháček) a učení písní na vánoce na faře 11.11 006Text: Mk 6,45-51 Kazatel: František Plecháček

Hned nato přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.06.2013 v rubrice Kázání.

Kázání 9. června 2013

Text: Žalm 13  Kazatel: Daniel Ženatý

Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.06.2013 v rubrice Kázání.