Kázání 6. července 2014

web (12)Text: Mk 1,40-45  Kazatel: František Plecháček

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.07.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 29. června 2014

dsc_0142Text: Mk 1,21-28  Kazatel: František Plecháček

Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.07.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 22. června 2014

IMG_6846Text: L 16,19-31  Kazatel: Daniel Ženatý

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.06.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 15. června 2014

IMG_0077Text: 2 Kor 13,11-13    Kazatel: Daniel Ženatý

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 8. června 2014, Neděle svatodušní

DSC_0977Text: Ř 8,10-17  Kazatel: František Plecháček

Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.06.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 1. června 2014

Instalace H. Schusterové 30.9.2012 102Text: J 21,1-14  Kazatel: František Plecháček

Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.06.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 29. května 2014, Nanebevstoupení

IMG_0070Text: Ef 1,15-23  Kazatel: František Plecháček

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.05.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 25. května 2014

IMG_0215Text: Žalm 95    kazatel: Daniel Ženatý

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 18. května 2014

Dsc_9659Test: Mt 11,25-30  Kazatel: Daniel Ženatý

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 21.05.2014 v rubrice Kázání.

Kázání 11. května 2014

IMG_0345Text: Jan 15,1-8  Kazatel: Jiří Doležal

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.05.2014 v rubrice Kázání.