Mistře Jane, co my s tebou po šesti stech letech?

Bratrský kancionál 1581 (11)Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích

úterý 23. června 2015, 19 h

Zamyšlení Daniela Ženatého

Zpívá Příležitostný pěvecký sbor

vedoucí Hana Benešová

Evangelický kostel, roh Sladkovského a Hronovické ulice, Pardubice

Přijďte, pozvěte známé!

Tento příspěvek napsal/a dne 17.06.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 14. června 2015

Poslední večeřeText: Lk 14,15-24  Kazatel: Daniel Ženatý

Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.06.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 7. června 2015

IMG_0207Text: 2Kr 6,8-23  Kazatel: František Plecháček

Kdykoli se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky: „Můj tábor bude na tom a tom místě.“ Muž Boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval: „Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 08.06.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 30. května 2015

Text: Jan 3,1-8   Kazatel: Daniel Ženatý

DSC_4752Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.06.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 24. května 2015, svatodušní

DSC_0977Text: Ř 5,5    Kazatel: Daniel Ženatý

Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

V čem spočívá naděje, která neklame? (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.05.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 17. května 2015

IMG_0617Text: J 14,8-14  Kazatel: František Plecháček

Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.05.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 14. května 2015, Nanebevstoupení Páně

DSC_9279Text: L 24,36-53  Kazatel: František Plecháček

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.05.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 10. května 2015, Chotěboř

webText: 2Kr 4,1-7  Kazatel: František Plecháček

Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi: „Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky.“ Elíša jí řekl: „Co mohu (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.05.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 3. května 2015

dsc_0141 (2)Text: 2Kr 4,8-37  Kazatel: František Plecháček

Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoli pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži: „Hle, vím, že muž Boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.05.2015 v rubrice Kázání.

Kázání 26. dubna 2015

foto_Vl_Zik_2_Text: J 15,1-8  Kazatel: František Plecháček

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.04.2015 v rubrice Kázání.