Kázání 31. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice               31.12.2017                                         Mt 2,13-23

L.Beneš

Čtení: Mt 2,13-23 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.01.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 25. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice                              25.12.2017                          Mt 1,18-25

Boží hod vánoční (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 24. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice                    24.12.2017                                        Tit 3,4-5

Štědrý večer (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 3. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice                   3.12.2017              Zj 3,14-20

Neděle: 1. v adventu

Ladislav Beneš

Text:Zj 3,14-20 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.12.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 24. 9. 2017

Bohoslužby ThDr. Jiřího Doležala v neděli 24. 9. 2017 v Pardubicích a Horním Jelení

Základ kázání: Jan 1; 29,35-43

Písně: 138,1   84,1-4   236   171,1-2   420,1-4   580,5

Poslání: Mat 5; 13 – 14,16

Požehnání: Žalm 67; 2-3,7b-8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.09.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 17. 9. 2017

Bohoslužby, Pardubice                               17. 9. 2017                       Lk 14,28-33

Neděle: 14. po Tr. (kostel sv. Jana Křtitele) (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.09.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 27. 8. 2017

Bohoslužby, Pardubice + Horní Jelení             27.8.2017                 Lk 17,3b-6

Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.  4 A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den, a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ‚Je mi to líto‘, odpustíš mu!“  5 Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“  6 Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‘, a ona by vás poslechla.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.08.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 13. 8. 2017

Pardubice – Horní Jelení

13.08.2017

Izajáš 43, 1-2

Matouš 14, 22-33 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.08.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 23. 7. 2017

O Boží svrchovanosti.
Pardubice 23. 7. 2017
Introit: Ž 33,8-11  čtení: Gn 50,14-21 text: Gn 50,20
poslání: Ř 8,28.35.38-39  požehnání: Nu 6,24-26 písně: 91, 155, 426, 452. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.07.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 4. 6. 2017

Bohoslužby, Pardubice       4. 6. 2017       Sk 2,1-13

Neděle: Svatodušní

Text:

Sk 2,1-13: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2017 v rubrice Kázání.