Ohlášky 25. 6. 2017

Čtení: Iz 19, 19-25 Sbírka: 1.550,-
Text: Sk 10, 42-48 Účast: 46/7
Písně: 433-1, 433, 675, 694, 582, 636
Kazatel: Pavel Keřkovský

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru faráři Pavlu Keřkovskému za jeho službu při dnešních bohoslužbách, v 10.40 se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.06.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 18. 6. 2017

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Jaroslav Fér
Milé sestry a milí bratři,
vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Férovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.06.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 11. 6. 2017

Čtení: Gen 6,1-8 Sbírka: 1.170,-
Text: 1 P Účast: 42/8
Písně: 98,1; 98; 25; 649; 422; 489
Kazatel: Pavel Jun

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru Pavlu Junovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 11.06.2017 v rubrice Ohlášky.

Noc kostelů 9. 6. 2017

Noc_kostelů - leták

noc_kostelu_program

Tento příspěvek napsal/a dne 06.06.2017 v rubrice Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Kázání 4. 6. 2017

Bohoslužby, Pardubice       4. 6. 2017       Sk 2,1-13

Neděle: Svatodušní

Text:

Sk 2,1-13: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2017 v rubrice Kázání.

Ohlášky 4. 6. 2017

Čtení: J 14, 23-27 Sbírka: 2450Kč
Text: Sk 2,1-13 Účast: 54/8
Písně: 117; 68 1-3, 13; 675; 153; VP 370; 371; 177, 1 a 3; 378 VP 54/8
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. Sbírka z dnešní neděle je celocírkevní a je určena na podporu práce Diakonie naší církve. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2017 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVEN 2017

Datum Den Co Kde Čas
(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 03.06.2017 v rubrice Kalendář.

Ohlášky 28. 5. 2017

Čtení: L 12, 13-21 Sbírka: 2.240,-
Text: Mt 19, 16-22 Účast: 65/10
Písně: 118, 118,2-8, 367, 638, 694, 636
Kazatel: Pavel Keřkovský

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru Pavlu Keřkovskému za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2017 v rubrice Ohlášky.

Kázání 14. 5. 2017

kazatelka: Anna Lavická

Vstupní píseň: 98/1

Introitus: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
Sestry a bratři, vítám vás  k bohoslužbám o páté neděli velikonoční, jež slove „Cantate“ (Zpívejte Pánu), slovy žalmu 98:
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 9. 4. 2017

kazatelka: Anna Lavická

9.4 2017    Květná neděle    Pardubice, Horní Jelení
Píseň: 326/1

Pozdrav: Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen
Bratři a sestry, vítám vás o květné neděli v tomto shromáždění

Vstup: Otevřetež mi brány spravedlnosti a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina. Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí. Tuť já Tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel a byls můj vysvoboditel. (Ž 118/19-21) (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.